Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Schvartzová
Učebňa 1.A
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pučoková
Učebňa 1.B
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Fignová
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Csóriová
Učebňa 2,A
Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Kiššimonová
Učebňa 2.B
Foto Foto Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Liptáková
Učebňa 3.A
Foto Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Švihlová
Učebňa 3.B
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tímea Bogoeská
Učebňa 4.A
Foto Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Ferenczová
Učebňa 4.B
Foto Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Herczegová
Učebňa 5.A
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Dudra
Učebňa 5.B
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Drahomíra Danišová
Učebňa 6.A
Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Enikő Polgáriová
Učebňa 6.B
Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Auxtová
Učebňa 7.A
Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Zakharová
Triedny učiteľ PaedDr. Dušan Straka
Učebňa 7.B
Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Kovalančíková
Učebňa 8.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Čekanová
Učebňa 8.B
Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Strýčeková
Učebňa 9.A
Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Farkašová
Učebňa 9.B
Foto Foto Foto Foto
VI.C - 6. - 8. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Kardosová
Učebňa 6.C
Foto

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria