2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Postup pre právnické osoby

1. Právnické osoby môžu poukázať 2%  z dane aj viacerým prijímateľom,

minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eur.

Ak  sa právnická osoba rozhodne poukázať prostriedky vo výške 2% z daní z príjmu v

prospech prijímateľa/prijímateľov, je potrebné, aby v roku 2017 až do termínu na podanie

daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 darovala financie vo výške minimálne

0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi) na

základe darovacej zmluvy.

V tomto prípade právnická osoba (firma) označí v daňovom priznaní, že poukazuje  2% z

dane (tak ako po minulé roky)- vypočíta dané sumy a vyplní v IV. časti daňového priznania

(časť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dani z príjmov) kolónky 1 a 2.

Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie

dane v roku 2017 nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný

účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba

1,5% z dane - vyplní v časti IV. daňového priznania  kolónku 3.

3. Ako prijímateľa prosím označte:

Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali

 Škultétyho  11,  982 01  Tornaľa

Právna forma :  Občianske združenie

IČO : 42302307

Číslo účtu: 5048777479/0900

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Škultétyho 11, 98201 Tornaľa
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO 42302307
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Škultétyho 11, 98201 Tornaľa
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO 42302307
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Škultétyho 11, 98201 Tornaľa
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): IČO 42302307
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria