Novinky

Kontakt

  • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
    Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
  • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
    Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
    e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

    Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
    Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
    Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

    Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
    Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

    Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
    Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
    e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

    Mária Balázsová- hospodárka školy
    +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria