Zoznam tried › Trieda VI.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Enikő Polgáriová
Zástupca: Mgr. Jana Straková
Učebňa: 6.B
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alex Bernard Asztalos
2    Csenge Danková
3    Zuzana Dorková
4    Daniel Ďuriška
5    Erik Farkaš
6    Ajit Zoran Igor Haliti
7    Ľubomír Izák
8    Tímea Kenyeresová
9    Cintia Kočišová
10    Nikol Koroncziová
11    Beatrix Kosztúrová
12    Katarína Molnárová
13    Ottavio Oláh
14    Patrícia Oláhová
15    Filip Palmont
16    Róbert Putnoky
17    Viliam Rybár
18    István Mihály Sivák
19    Brigita Soltészová
20    Dominik Strýček
21    Tibor Váradi
22    Dezider Szitai
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria