Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BV.C - 5. - 9.
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Schvartzová
Zástupca: Mgr. Zuzana Mičková
Učebňa: 4.A
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Gabriela Bartová
2    Alexandra Beke
3    Sophia Bérešová
6    Gabriel Csízi
7    Ladislav Harsányi
8    Csaba Kankulya
9    Erika Bíróová
10    Szabina Katona
11    Viliam Kováč
13    Štefan Máté
14    Andrea Murínová
15    Daniel Nádudvari
16    Natália Palková
17    Dávid Pongó
18    Kornélia Pongóová
19    Natália Ranosztayová
20    Krištof Slopovský
21    Juraj Svet
22    Štefan Szarka
23    Dominika Szőkeová
25    Rudolf Balog
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria