Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: PaedDr. Jana Herczegová
Zástupca: Mgr. Jana Straková
Učebňa: 5.A
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Gabriela Bartová
2    Erika Bíróová
3    Filip Bodon
4    Michaela Cabanová
5    Lívia Czókolyová
6    Fabiana Dúdorová
7    Stanislav Ďurán
8    Laura Faltusová
9    Zoltán Farkas
10    Sophie Isabel Herczegová
11    Adam Kovalčík
12    Lara Miková
13    Daniel Nádudvari
14    Natália Palková
15    Sebastián Parev
16    Lara Polgáriová
17    Adrian Slanec
18    Krištof Slopovský
19    Branislav Slosarčík
20    Simon Stodolica
21    Emma Anna Szajkoová
22    Štefan Szarka
23    Monika Trenková
24    Ema Ušiaková
25    Daniel Varga
26    Boglárka Csörnöková
27    Samuel Ďuriška
28    Róbert Jánošdeák
29    Kiara Povinská

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria