Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Dudra
Zástupca: Mgr. Jana Straková
Učebňa: 5.B
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Rudolf Balog
2    Alexandra Beke
3    Sophia Bérešová
4    Gabriel Csízi
7    Sofia Földiová
9    Csaba Kankulya
11    Viliam Kováč
12    Štefan Máté
13    Andrea Murínová
14    René Oláh
15    Dávid Pongó
16    Kornélia Pongóová
17    Adam Porteleky
18    Erika Portelekyová
20    Natália Ranosztayová
21    Juraj Svet
22    Dominika Szőkeová
23    Emese Turzáková
24    Tibor Váradi
25    Katarína Vőlgyiová

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria