Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Ferenczová
Zástupca: Mgr. Zuzana Mičková
Učebňa: 4.B
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Sofia Eszter Bató
3    Peter Bendula
4    Samuel Budai
5    Róbert Tyukody
6    Richard Horváth
7    Maximilián Jurášik
8    Stefanie Karaszová
10    Natália Lázóková
11    Dávid Oláh
12    Oliver Olajoš
13    Olívia Olšavská
14    Damián Patinák
15    Dávid Soltész
16    Denis Sztehlo
17    Nina Tóthová
18    Eva Vargová
19    Daniela Völgyiová
20    Denis Šipoš
21    Kevin Barta
22    Mário Kertész
23    Annamária Rusóová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria