Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Alžbeta Liptáková
Zástupca: Mgr. Zuzana Mičková
Učebňa: 3.A
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Erik Ďuriška
2    Filip Góbis
3    Tomáš Harsányi
4    Ľudmila Hiblerová
5    Zoltán Horváth
6    Liana Hubayová
7    Ema Hudečková
8    Blanka Kameníková
9    Zoé Kerekešová
11    Dominik Konkoly
12    Boris Kováč
14    Ladislav Kráľ
15    Oliver Maraz
16    Vivien Mirgová
17    Damian Nagy
18    Viktória Putnokyová
19    Tatiana Struhárová
20    Nikoleta Strýčeková
21    Nikola Szolgová
22    Frederik Ujpál
23    Júlia Ulincová
24    Tamás Volcsko
25    Helena Rybárová
26    Michal Ferko
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria