Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Švihlová
Zástupca: Mgr. Zuzana Mičková
Učebňa: 3.B
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tamás Antal
2    Barbora Bibláková
3    Alex Bogoeski
4    Samuel Bohuš
5    Dominik Darmo
6    Sofia Dolinská
7    Sabina Fejesová
9    Kristián Hubay
10    Tadeáš Kamenský
11    Vivienne Elizabeth Kane
12    Bianka Magyarová
13    Emma Maťašovská
14    Lívia Mezeiová
15    René Ľuboslav Mičko
16    Sabína Nágelová
17    Kiana Ruszóová
18    Tobias Slávik
19    Veronika Slovenčiaková
20    Lucia Soltészová
21    Zalán Szabolcs Szeleczky
22    Nikoleta Šomošváriová
23    Sabina Talianová
24    Barbora Oláhová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria