Zoznam tried › Trieda VIII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BV.C - 5. - 9.
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Strýčeková
Zástupca: Mgr. Jana Straková
Učebňa: 8.A
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Laura Bieleková
3    Renáta Bodonová
4    Matej Brťka
5    Tibor Demeter
6    Noémi Demeterová
7    Ádám Fehér
8    Veronika Fenyvesiová
9    Xénia Gallová
12    Milan Halčin
13    Patrik Harsányi
14    Csaba Hencz
15    Erik Hoferica
18    Daniel Ikri
19    Viktória Imreová
20    Štěpán Kilik
21    Lenka Kilíková
23    Adrián Kočiš
24    Daniel Kotrík
25    Ladislav Kovács
29    Denisa Mátéová
30    Henrieta Mirgová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria