Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Farkašová
Zástupca: Mgr. Jana Straková
Učebňa: 9.B
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Peter Kollár
2    Laura Kováčiková
3    Dominik Královič
4    Dominika Královičová
5    Áron Laboda
6    Martin Legát
7    Štefan Molnár
8    Veronika Pazderová
9    Dominika Planková
10    Adriana Póšová
11    Adriana Rozložníková
12    Sabína Ruszóova
13    Dávid Strihan
14    Michal Strihan
15    Patrícia Suchá
16    Szabina Szabariová
17    Klaudia Szabová
18    Peter Šálek
19    Bianka Šáleková
20    Norbert Špánik
21    Dominik Tamáš
22    Kevin Tóth
23    Vladimíra Turisová
25    Ivana Vinczeová
26    Mária Váradyová
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria