Zoznam tried › Trieda VIII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.AIII.BIV.AIV.BV.AV.BVI.AVI.BVII.AVII.BVIII.AVIII.BIX.AIX.BVI.C - 6. - 8.
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Kovalančíková
Zástupca: Mgr. Jana Straková
Učebňa: 8.A
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Zsolt Antal
2    Klaudia Arkelyová
3    Natália Bačová
4    Štefan Balog
6    Richard Benko
8    Bianka Bussányiová
9    Csenge Csörnöková
10    Alex Černota
11    Michal Daniš
12    Martin Dolinský
13    Tatiana Ďurišková
14    Vivien Fandáková
15    Zoltán Földi
17    Gabriel Gotlíbet
18    Melánia Gruľová
19    Bianka Gubalová
20    Dávid Jozef Hajdu
21    Július Horváth
22    Norbert Chromek
23    Elemér Jakab
24    Réka Jankóová
25    Michal Jurenko
27    Martina Kiňová
28    Anna Nagyová
31    Viktória Vargová
32    Ján Kiss
34    Radka Bieleková
35    Kristián Ľudovít Kallo
36    Patrik Örvöš
Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria