Výsledky v súťažiach

Školský rok 2016/2017

Súťaže - okresné a krajské kolá

Súťaž Englishstar

dosiahli 100% úspešnosť: Ľubomír Izák 4.B, Zuzana Kilíková 4.B, Sofia Bérešová 5,A    

úspešní riešitelia: Roman Egri 4.B, Sebastián Parev 3.B, Zoltán Farkaš 3.B, Lara Miková 3.B, Viliam Kováč 3.A, Mira Sófia Bocková 3.A, Štefan Szarka 3.A, Zoltán Priatka 6.B, Vivien Szepesyová 6.B, Michaela Turisová 6.B

Revúcke lesnícke dni

1.miesto    družstvo žiakov: Monika Görgeiová 5.A, Sofia Horváthová 5.A, Olivér Mihalík 5.A, Mark Palmont 5.B, Florián Kováč 5.B, Karolína Turisová 5.B

 

Fyzikálna olympiáda  -  okresné kolo                                        

kategória E       1.miesto  Lukáš Švihla  9.B

kategória F       1.miesto  Kevin Martin Lakota   8.B

                              2.miesto  Andrea Schvartzová  8.B

Zúčastnili sa: Monika Plánková 8.B, Lenka Kočová 8.B, Dávid Forgon 9.B, David Šlosar 9.B, Juraj Biblák 9.B, Ján Vengrín 9.A

kategória G       1.miesto  Veronika Pazderová  7.B

                              2.miesto  Adriana Rozložníková  7.B

                              3.miesto  Kaludia Szabariová 7.B

 

EnvirOtázniky

Úspešní žiaci v celoslovenskej súťaži: Tifany Murinová 6.B. Laura Miková 6.B, Simona Strigáčová 6.B, Csenge Vajda 6.B, Erika Škorňová 6.B, Michaela Turisová 6.B, Martina Zimanyiová 6.B, Janka Palková 6.B, Natália Bartalošová 8.A,  Lívia Gruľová 8.A, Dávid Forgon 9.B, Dominika Breznaniková 9.B

iBobor- INFOMATICKÁ SÚŤAŽ

Kategória Bobrík

Dosiahnutý výsledok

Lara Miková 3.B

92,00 bodov, 99. percentil

Róbert Jánošdeák 3.B

84,00 bodov, 97. percentil

Ajit Zoran Igor Haliti 4.A

76,00 bodov, 94. percentil

Róbert Putnoky 4. B

68,00 bodov, 89. percentil

Lara Polgáriová 3.B

60,00 bodov, 80. percentil

Monika Trenková 3.B

60,00 bodov, 80. percentil

 

Kategória Benjamín

Dosiahnutý výsledok

Simona Strigáčová 6.B

80,00 bodov, 100. percentil

Xénia Gallová 7.A

80,00 bodov, 100. percentil

Paulína Štullerová 6.B

73,34 bodov, 98. percentil

Dávid Koronczi  6.B

73,34 bodov, 98. percentil

Zoltán Priatka  6.B

68,01 bodov, 95. percentil

Michaela Turisová  6.B

61,35 bodov,90. percentil

Sofia Horváthová  5.A

59,01 bodov, 87. percentil

Peter Šálek  7.B

53,35 bodov, 81. percentil

Adriana Rozložníková  7.B

52,35 bodov, 81. percentil

Klaudia Szabová  7.B

52,02 bodov, 80. percentil

Milan Halčin 7.A

50,69 bodov, 79. percentil

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória Kadet

Dosiahnutý výsledok

David Šlosar  9.B

69,34 bodov, 95. percentil

Lenka Kočová  8. B

68,34 bodov, 94. percentil

Lukáš Švihla 9.B

65,34 bodov, 91. percentil

Ondrej Slopovský 9.A

61,35 bodov, 86. percentil

Simona Hrehová 8.A

61,34 bodov, 84. percentil

Alexandra Bogdániová  8. A

60,01 bodov,83. percentil

Kristián Varga  8. B

54,69 bodov, 74. percentil

Matej Bubenko 9.A

54,68 bodov, 73. percentil

Dominik Belica  8.A

52,02 bodov, 69. percentil

Miriam Kováčová  8.B

52,02 bodov, 69. percentil

Patrik Biblák   9.B

50,69 bodov, 66. percentil

Nicolas Šipoš   9.B

50,69 bodov, 66. percentil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hliadka mladých záchranárov

1. miesto      Družstvo 5. ročníka: kapitánka Vivien Agócsová 5.A, Michaela Feješová 5.A, Olivér Mihalík 5.A, Florián Kováč 5.B, Mark Palmont 5.B a Diana Slopovská 5.B

5. miesto      Družstvo 8. ročníka: kapitánka Monika Plánková 8.B, Klaudia Pásztorová 8.B, Alexandra Domonkošová 8.A, Natália Bartalošová 8.A, Gergely Ujpál 8.B a Dominik Belica 8.A

                         

Klokan (matematická súťaž)

Úspešní riešitelia (patria medzi 20% najúspešnejších v SR):

Alex Bogoeski   1.B                     Vivien Agócsová   5.A

Tamás Antal   1.B                       Diana Slopovská   5.B

Daniel Dostál   2.A                    Xénia Gallová   7.A

Michal Vajda  2.A                      Lenka Kočová   8.B

Robert Putnoky  4.B                 

Školskí šampióni (najlepšie výsledky/umiestnenie na škole):

Robert Putnoky   4.B                   Lenka Kočová   8.B

 

Chemická olympiáda - okresné kolo

kategória Dz       1.miesto  Jakub Jasenka 9.B v okresnom kole

                               Jakub Jasenka 9.B úspešný riešiteľ v krajskom kole (10.miesto)

 

Biologická olympiáda - obvodné kolo

Kategória D      teoreticko-praktická časť: Vedomostný test

                           5 .miesto   Veronika Pazderová  7.B 

                           6 .miesto   Milan Halčin  7.A

Kategória D      posterová časť

                          1 .miesto   Adriana Póšová 7.B

                          2 .miesto   Martina Zimányiová 6.B

Zúčastnili sa a sú úspešní riešitelia: Sofia Horvátová 5.A  (4 .miesto), Flórian Kováč 5.B (5 .miesto), Monika Görgeová 5.A (6 .miesto), Simona Strigáčová 6.B (7 .miesto).

 

Biologická olympiáda - botanika - obvodné a krajské kolo

Kategória E    

Kristián Varga  8.B        1.miesto (úspešný riešiteľ) v okresnom kole

                                           14.miesto v krajskom kole

                                   

Biologická olympiáda - zoológia - obvodné a krajské kolo

Kategória E      

Klaudia Sabová  7.B     1.miesto v okresnom kole

                                          14.miesto v krajskom kole

Xénia Gallová  7.A        2.miesto v okresnom kole

                                         16.miesto v krajskom kole

Úspešní riešitelia okresného kola sú aj  Chantal Ly Bibláková 8.A, Michaela Turisová 6.B, Vojtech Tóth 8.B .

 

Prednes poézie v súťaži Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

1.kategória       1.miesto  Adam Kovalčík 3.B

2.kategória      2.miesto  Jana Palková 6.B 

3.kategória        1.miesto  Lukáš Švihla 9.B

Prednes prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín

1.kategória         2.miesto Tamara Kékešiová ​ 4.B              

3.kategória        2.miesto  Dávid Forgon   9.B

 

 

Všetkovedko 

Adam Kovalčík  3.B   -  získal titul Všetkovedko školy

                               -  2. miesto v rámci SR

                               -  patrí medzi 2% najúspešnejších žiakov  na Slovensku

Medzi  30% najúspešnejších na Slovensku, ktorí získali titul VŠETKOVEDKO patria :

 • Róbert Jánošdeák 3.B – 15.miesto
 • Michaela Fejesová 5.A – 16. miesto
 • Michal Vajda 2.A – 23. miesto
 • Diana Slopovská 5.B – 30.miesto
 • František Mezei 2.A  - 33. miesto
 • Lara Miková 3.B – 35. miesto

 

Olympiáda ľudských práv                                    

3.miesto  Adam Zoltán Anderkó  8.A

     

Expert geniality show 

Titul TOP EXPERT získali:  Adam Zoltán Anderkó  8.A

                                                       Dominik Belica  8.A

 Titul EXPERT získali: Janka Palková 6.B, Michaela Turisová 6.B), Xénia Galová 7.A,  David Šlosar 9.B, Nikolas Šipoš 9.B, Lukáš Švihla 9.B, Dávid Forgon 9.B, Dominik Demeter 9.B                     

Zúčastnili sa: Daniel Hruška 8.A, Noémi Demeterová 7.A, Patrik Haršányi 7.A, Adrian Kočiš 7.A, Veronika Pazderová 7.B, Simona Strigáčová 6.B, Martina Zimányiová 6.B, Michal Daniš 6.A, Juraj Biblák 9.B

 

Biologická olympiáda - obvodné kolo teoreticko-praktická časť

Kategória C      3.miesto  Dávid Gabriel Máté  9.A  (úspešný riešiteľ)

                             4 .miesto  Lórant Benko  9.B  (úspešný riešiteľ)

                           

Dejepisná olympiáda - okresné kolo                                          

Kategória D       1.miesto  Daniel Kurák  8.B

Kategória C       2.miesto  Dávid Forgon   9.B

                           

Geografická olympiáda - okresné kolo                                          

Kategória E       2.miesto  Lenka Kočová  8.B

                           

Matematická olympiáda  -  okresné kolo                                        

Z5 kategória       1.miesto  Vivien Agócsová   5.A, Michaela Fejesová  5.A

Z8 kategória       3.miesto  Lenka Kočová 8.B

Z9 kategória       2.miesto  Lórant Benko  9.B,  Dávid Forgon  9.B, David Šlosar  9.B

Z6 kategória        Zúčastnili sa: Zoltán Priatka 6.B, Simona Strigáčová 6.B, Richard Benko 6.A, Anna Nayová 6.A

Z7 kategória        Zúčastnili sa: Xénia Gallová 7.A

                    

Olympiáda anglického jazyka -  okresné kolo                                         

1A kategória       1.miesto  Anna Nagyová   6.A

1B kategória       2.miesto  Dominik Demeter   9.B 

                    

Prednes slovenskej povesti J. C. Hronského „Šaliansky Maťko “ -  obvodné kolo

3. kategória         3.miesto  Jana Palková  6.B

 

 

Súťaže - školské kolá

Olympiáda Slovenský jazyk a literatúra

6. ročník           1 .miesto   Richard Benko 6.A  a Csenge Vajda 6.B 

                             2 .miesto   Janka Palková 6.B  a Vivien Szepesyová 6.B

                             3 .miesto   Erika Škorňová 6.B

Zúčastnili sa: Štefan Balog 6.A, Bianka Bussányiová 6.A, Michal Daniš 6.A, Zoltán Földi 6.A, Anna Nagyová 6.A, Štefan Odler 6.B, Dávid Pál 6.B, Zoltán Priatka 6.B, Filip Sasák 6.B, Simona Strigáčová 6.B, Adrián Struhár 6.B, Michaela Turisová 6.B

 

7. ročník           1 .miesto   Lenka Kilíková  7.A 

                            2 .miesto  Adriana Rozložníková 7.B

                            3 .miesto  Noémy Demeterová 7.A, Xénia Gallová  7.A, Klaudia Szabová  7.B

Zúčastnili sa: Matej Brťka 7.A, Patrik Harsányi 7.A, Milan Halčin 7.A, Adrián Kočiš 7.A, Daniel Kotrík 7.A, Dominik Kráľovič 7.B, Veronika Pazderová 7.B

 

Biologická olympiáda 

Kategória D      teoreticko-praktická časť: Vedomostný test

                           1 .miesto   Veronika Pazderová  7.B 

                           2 .miesto   Milan Halčin  7.A

                           3 .miesto   Klaudia Szabová  7.B  (úspešná riešiteľka)

Kategória D      posterová časť

Zúčastnili sa: Adriana Póšová 7.B, Martina Zimányiová 6.B, Simona Strigáčová 6.B, Monika Görgeová 5.A, Flórian Kováč 5.B, Michal Daniš 6.A, Sofia Horvátová 5.A, Richard Benko 6.A   a všetci postupujú do okresného kola.  

Prednes poézie v súťaži Hviezdoslavov Kubín

1.kategória       1.miesto  Adam Kovalčík 3.B

                              2.miesto  Sophia Isabell Herczegová 3.B

                              3.miesto  Lara Polgáriová 3.B

Zúčastnili sa: Samuel Ďuriška 3.B, Fabiana Dúdorová 3.B, Natália Palková 3.A, Mira Bocková 3.A, Sophia Bérešová 3.A, Štefan Szarka 3.A                            

2.kategória     1.miesto  Jana Palková 6.B 

                            2.miesto  Michaela Feješová  5.A            

                            3.miesto  Sofia Horváthová 5.A 

Zúčastnila sa: Karolína Turisová   5.B

3.kategória        1.miesto  Lukáš Švihla 8.B

                               2.miesto  Timur Kamenský 8.A

                               3.miesto  David Šlosar  9.B

Zúčastnili sa: Lenka Kočová 8.B, Noémi Demeterová  7.A

Prednes prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín

1.kategória         1.miesto Tamara Kékešiová ​ 4.B              

2.kategória         1.miesto Írisz Sejla Kóšiková  5.B 

                                2.miesto Vivien Agócsová    5.A

                                3.miesto Florián Kováč   5.B 

III.kategória      1.miesto  Dávid Forgon   9.B

 

Biologická olympiáda - botanika

Kategória E      1.miesto  Kristián Varga  8.B  (úspešný riešiteľ)

                             2 .miesto  Matej Varga  8.B

         

Biologická olympiáda - zoológia

Kategória E      1.miesto  Klaudia Sabová  7.B

                           2 .miesto  Xénia Gallová  7.A

                           3.miesto  Chantal Ly Bibláková  8.A

 Úspešní riešitelia sú aj  Michaela Turisová 6.B, Vojtech Tóth 8.B .

 

 

Biologická olympiáda

Kategória C      1.miesto  Dávid Gabriel Máté  9.A

                              2 .miesto  Lórant Benko  9.B

                              3.miesto  Juraj Biblák  9.B

                                4.miesto  David Šlosar  9.B

Zúčastnili sa: Kristián Bobovič 9.B, Dalibor Kovalčík 9.B, Marián Slovák 9.B

Dejepisná olympiáda

Kategória F       1.miesto  Simona Strigáčová 6.B

                              2.miesto  Csenge Vajda 6.B

                              3.miesto  Michaela Turisová 6.B

Zúčastnili sa: Patrik Konkoly 6.B, Anna Nagyová 6.A, Erika Škorňová 6.B, Dávid Hajdu 6.A, Dávid Pál 6.B, Richard Benko 6.A, Bianka Bussányiová 6.A, Štefan Balog 6.A, Zoltán Földi 6.A, Štefan Odler 6.B, Michal Jurenko 6.A, Michal Daniš 6.A

Kategória E       1.miesto  Xénia Gallová 7.A

                              2.miesto  Veronika Pazderová 7.B

                             3.miesto  Vladimíra Turisová 7.B

Zúčastnili sa: Milan Halčin 7.A, Adriana Rozložníková 7.B,  Klaudia Szabová 7.B, Štěpan Kilik 7.A, Noémi Demeterová 7.A, Matej Brťka 7.A, Szabína Szabariová 7.B, Viktória Imreová 7.A, Adrian Kočiš 7.A, Veronika Fenyvesiová 7.A, Patrik Harsányi 7.A

Kategória D      1.miesto  Alexandra Domonkošová 8.A

                              2.miesto  Daniel Kurák 8.B

                              3.miesto  Adam Z. Anderkó 8.A

Zúčastnili sa: Natália Bartalošová 8.A, Lenka Kočová 8.B, Klaudia Tunyiová 8.B, Monika Plánková 8.A, Kristián Varga 8.B, Timotej Ďuriška 8.A, Alexander Faltin 8.A, Barbara Pogányová 8.B, Anna Hrušková 8.A, Timur Kamenský 8.A, Daniel Hruška 8.A, Patrik Dovica 8.A, Andrea Schvartzová 8.B, Peter Bódi 8.A

Kategória C      1.miesto  Dávid Forgon 9.B

                             2.miesto  Lukáš Švihla 9.B

                            3.miesto  Karin Šípošová 9.A

Zúčastnili sa: David Šlosar 9.B, Juraj Biblák 9.B, Dávid Máté 9.A, Bianka Tóthová 9.A, Natália Szarková 9.A, Natália Simanová 9.A

Geografická olympiáda

Kategória E    1.miesto  Sofia Horváthová  5.A

                            2.miesto  Diana Slopovská   5.B

                            3.miesto  Michaela Fejesová   5.A

                            4.miesto  Florián Kováč   5.B

                            5.miesto  Viven Agócsová   5.A

                            6.miesto  Rebeka Völgyiová   5.B

Zúčastnili sa: Karolína Turisová   5.B, Samuel Dudáš   5.A, Monika Görgeiová   5.A, Lea Hubayová   5.A, Martin Zelienka   5.B, Alexandra Soltészová  5.B, Adrián Slopovský   5.B, Adrian Kankulya   5.B

 

Kategória F    1.miesto  Xénia Gallová  7.A

                            2.miesto  Richard Benko  6.A

                            3.miesto  Adrián Struhár  6.B

                            4.miesto  Adriana Rozložníková  7.B

                              5.miesto Vladimíra Turisová  7.A

Zúčastnili sa: Dávid Jozef Hajdu  6.A, Anna Nagyová  6.A, Janka Palková  6.B, Noémi Demeterová  7.A, Viktória Imreová  7.A, Patrik Konkoly  6.B, Veronika Pazderová  7.B, Áron Laboda  7.B, Bianka Bussányiová  6.A, Norbert Špánik  7.B, Michaela Turisová  6.B, Daniel Kotrík  7.A, Štefan Balog  6.A, Milan Halčin  7.A, Szabína Szabariová  7.B, Zoltán Földi  6.A, Filip Sasák  6.B, Dominika Plánková  7.B, Michal Daniš  6.A, Štepán Kilik  7.A, Adrián Kočiš  7.A, Peter Šálek  7.B, Erika Škorňová  6.B, Patrik Haršányi  7.A, Klaudia Szabová  7.B, Dominik Tamáš  7.B, Matej Brťka  7.A, Csenge Vajda  6.B, Michal Jurenko  6.A

Kategória G       1.miesto  Dávid Forgon   9.B

                            2.miesto  Dalibor Kovalčík    9.B

                            3.miesto  Lenka Kočová   8.B

                            4.miesto  Nikoleta Gallová   9.B

                            5.miesto  Daniel Kurák   8.B

Zúčastnili sa: Marián Slovák   9.B, Alexandra Domonkošová 8.A, Juraj Biblák   9.B, Lórant Benko   9.B, Klaudia Tunyiová   8.B, Adam Z. Anderkó   8.A, Kristián Varga   8.B, Kevin Lakota   8.B, Dominika Breznaniková  9.B, Timur Kamenský   8.A, Natália Bartalošová   8.A, Martin Mezei  8.B, Daniel Hruška   8.A, Gabriel Gálfy  8.A, Dominik Galko   8.A

 

Prednes slovenskej povesti J. C. Hronského „Šaliansky Maťko “

1. kategória         1.miesto  Natália Palková  3.A

                              2.miesto  Sophia Bérešová 3.A

2. kategória         1.miesto  Vivien Agócsová  5.A

                              2.miesto  Michaela Feješová  5.A

                              3.miesto  Karolína Turisová  5.B

3. kategória         1.miesto  Jana Palková  6.B

                              2.miesto  Klaudia Szabová  7.B

                              3.miesto  Adriana Póšová  7.B

Olympiáda anglického jazyka                                            

1B kategória       1.miesto  Dominik Demeter   9.B 

                              2.miesto  David Šlosar  9.B

                              3.miesto  Lukáš Švihla  9.B

Zúčastnili sa: Adam Z. Anderko  8.A, Natália Szarková  9.A, Nicolas Šipoš  9.B, Alex Faltin 8.A, Dávid Forgon  9.B, Alexandra Bogdániová   8.A, Dávid G. Máté  9.A, Alexandra Domonkošová 8.A, Matej Varga 8.B, Daniel Kurák 8.B, Dominik Belica 8.A, Lórant Benko 9.B, Martin Mezei  8.B, Kristián Varga  8.B, Kevin Lakota  8.B

Olympiáda anglického jazyka                                            

Anna Nagyová   6.A                    -  1. miesto , kategória 1A

Xénia Gallová    7.A                     -  2. miesto ,  kategória 1A

Štefan Balog   6.A                         -  3. miesto ,  kategória 1A

Zúčastnili sa: Vladimíra Turisová  7.B, Klaudia Szabová  7.B, Adriana Rozložníková   7.B

 

Pytagoriáda

8. ročník       1.miesto  Lenka Kočová 8.B

                         2.miesto  Alexandra Bogdániová 8.A

                         3.miesto  Alexandra Domonkošová 8.A

Zúčastnili sa: Dominik Belica 8.A, Kevin Lakota 8.B, Andrea Schvartzová  8.B, Alex Faltin  8.A, Matej Varga  8.B, Martin Mezei  8.B

 

7. ročník        1.miesto  Xénia Gallová 7.A

                         2.miesto  Vladimíra Turisová  7.B

Zúčastnili sa: Milan Halčin  7.A, Renáta Bodonová  7.A, Klaudia Szabová 7.B, Szabina Szabariová  7.B, Patrik Harsányi 7.A, Ádam Fehér  7.A

6. ročník       1.miesto  Anna Nagyová 6.A

                         2.miesto  Zoltán Priatka 6.B

Zúčastnili sa: Richard Benko 6.A, Vivien Szepesiová 6.B, Michaela Turisová 6.B, Štefan Balog 6.A, Michal Daniš 6.A, Csenge Vajda 6.B, Simona Strigáčová 6.B, Dávid Hajdu 6.A

5. ročník        1.miesto  Vivien Agócsová  5.A

                         2.miesto  Sofia Horváthová  5.A

Zúčastnili sa: Michaela Feješová  5.A, Samuel Dudáš  5.A, Diana Slopovská 5.B, Karolína Turisová 5.B, Marek Csapó 5.A, Rebeka Völgyiová  5.B, Lenka Oláhová 5.B, Seila Kóšiková 5.B

4. ročník         1.miesto  Róbert Putnoky  4.B

                           2.miesto  Frederika Simanová  4.A

Zúčastnili sa: Tímea Kenyerešová  4.A, Patrik Haško  4.A, Zoran Haliti  4.A, Mihály Sivák 4.B, Cintia Kočišová  4.A, Erik Farkaš  4.B,Zuzana Kilíková  4.B, Roman Egri 4.B

 3. ročník      1.miesto  Erika Bírová  3.A

                         2.miesto  Adam Kovalčík  3.B

Zúčastnili sa: Monika Trenková  3.B, Lara Miková  3.B, Andrea Murínová  3.A, Alexandra Beke  3.A, Natália Palková  3.A, Sophia Bírešová  3.A, Sophie Herczegová  3.B, Lara Polgáriová  3.B

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

8. ročník         1.miesto  Klaudia Tunyiová 8.B

                         2.miesto  Monika Plánková 8.B

                         3.miesto  Daniel Kurák 8.B

Zúčastnili sa: Adam Z. Anderko 8.A, Lenka Kočová 8.B, Matej Varga 8.B, Lívia Gruľová 8.A,

Kevin M. Lakota 8.B, Timotej Ďuriška 8.A, Daniel Hruška 8.A,Alexandra Bogdániová 8.A


9. ročník         1.miesto  David Šlosar 8.B

                         2.miesto  David Forgon 8.B

                         3.miesto  Lukáš Švihla 8.B

Zúčastnili sa: Nikoleta Gallová 9.B, Marián Slovák 9.B, Dominika Breznaniková 9.B,

Lórant Benko   9.B, Dalibor Kovalčík 9.B, Juraj Biblák 9.B, Dominik Demeter 9.B, Ján Jakub Jasenka 9.B,

Bianka Tóthová 9.A, Natália Simanová 9.A, Ondrej D.Slopovský 9.A, Tímea Kollárová 9.A, Barbara Fehérová 9.A

 

ZBER GAŠTANOV 

Jednotlivci                                                                                                           Triedy

1.miesto    Aurel Auxt  2.A                    870 kg                                        1.miesto     2.A   1 646 kg

2. miesto   Noémi Vargová 2.A           591 kg                                        2. miesto    3.B    670 kg

3. miesto   Simona Strigáčová 6.B    519 kg                                        3. miesto    6.B    529 kg

ZBER PAPIERA

Triedy:                                                           Jednotlivci:

1. miesto- 6. A (614,5 kg)                     1.miesto- 6.A: Klaudia Arkelyová  (349 kg)

2.miesto- 6.b (431 kg)                           2. miesto- 3.B: Adam Kovalčík (244 kg)

3.miesto- 3.B (345kg)                           3. miesto- 6.A: Michal Daniš (236,5 kg)

 

ZBER PET vrchnákov

Triedy:                                                    Jednotlivci:

1. miesto- 3.B (160,50 kg)                  1.miesto- 3.B: Lara Miková  (110 kg)

2.miesto- 2.B (96,60 kg)                    2. miesto- 7.B: Peter Šálek (71,5 kg)

3.miesto- 1.B (73,35 kg)                     3. miesto- 1.B: Ema Maťašovská (63 kg)

                                                                    3. miesto-  2.B: Olívia Olšavská (63 kg)

 

ZBER BATERIEK

Triedy:                                                                      Jednotlivci:

1. miesto- 7.B (11,1 kg)                                     1.miesto- 6.B: Simona Strigáčová  (9,0 kg)

2.miesto- 6.B (9,0 kg)                                     1. miesto- 7.B: Peter Šálek  (9 kg)

3.miesto- 5.B (3,7 kg)                                      2. miesto- 5.B: Alexander Varga (3,7 kg)

                                                                                 3. miesto- 3.A: Mira Szófia Bocková (2,2 kg)

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy na kultúrnych podujatiach mesta a našej školy.

Folklórny krúžok Šafáriček tvoria ho žiaci:

Natália Bartalošová 8.A, Andrea Bariová 4.A, Kristína Bariová 4.A, Chantal Bibláková 8.A, Erika Bíróová 3.A, Bianka Bussányiová 6.A, Zuzana Dorková 4.B, Samuel Dudáš 5.A, Xénia Gallová 7.A, Timur Kamenský 8.A, Vivienne Kane 1.B, Zuzana Kilíková 4.B, Márk Kiszely 2.A, Aurel Auxt 2.A, Ladislav Kolesár  2.A, Diana Kotová 4.B, Alexandra Kovácsová 8.B, Katka Kováčová 4.B, Miriam Kováčová 8.B, Gergely Lakatoš 8.A, František Mezei 2.A, Lívia Mezeiová 1.B, Zuzana Murínová 4.B,  Janka Palková 6.B, Natália Palková 3.A, Damian Patinák 2.B, Monika Plánková 8.B, Adriana Rozložníková 7.B, Klaudai Szabová 7.B, Barbara Švajková 8.B, Lukáš Švihla 9.B,

za konferu a reprezentáciu školy v recitovaní

Xénia Gallová 7.A, Timur Kamenský 8.A, Lukáš Švihla 9.B 

MažoretkyKlaudia Dorkinová 4.B, Zuzana Dorková, 4.B, Olívia Faltínová 4.A, Vivien Hubay 4.B, Zuzana Kilíková 4.B, Diana Kotová 4.B, Katarína Molnárová 4.B, Zuzana Murinová 4.B, Brigita Soltészová 4.B

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria