Projekty

Projekty na našej škole

Aktuálne prebiehajúce projekty na škole

 • Národný projekt Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Bývalé projekty na škole

 • Aktivizujúce metódy vo výchove

​                  

 

 

 • Erasmus+    Efektívne využitie IKT pre skvalitnenie učenia sa našich žiakov

  

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria