Verejné obstarávanie

Profil verej. obstarávania

Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") pri zadávaní zákaziek  je povinná používať postupy podľa tohto zákona. V zmysle uvedeného zákona Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali  si zriaďuje na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:   Základná škola P.J.Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali

Adresa školy:   Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa

IČO školy:   37833685

DIČ školy:   2021667945

Štatutárny zástupca:   Mgr. Henrieta Balogová - riaditeľka školy 

E-mail riaditeľky školy:   riaditel.zstornala@gmail.com

Kontakt:   0903 768 544  mobil - riaditeľka školy 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria