Výsledky v súťažiach

Školský rok 2018/2019

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - okresné kolo

kategória 1B      1. miesto    Anna Nagyová    8.A                               

                                  

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo 

kategória A    2. miesto   Zoltán Földi  8.A a Zsolt Antal 8.A

kategória B    2. miesto   Sofia Horváthová  7.A

 

Informatická súťaž iBobor

najúspešnejší žiaci:

Kategória Drobec                           Dosiahnutý výsledok

Tomáš Vajda 2.B                             72 bodov  - percentil 100     

Kategória Bobrík                            Dosiahnutý výsledok

Róbert Jánosdeák  5.A                  88 bodov  - percentil 96  

Oliver Zimányi  4.A                        80 bodov - percentil 89

Sophie Isabel Herczegová 5.A    76 bodov  - percentil 87  

Michal Vajda  4.A                            76 bodov - percentil 87

Matej Hubay 4.A                              72 bodov  - percentil 82  

Adam Kovalčík  5.A                         72 bodov - percentil 82

Megan Zoe Pašiaková 4.A             68 bodov  - percentil 78  

Lara Miková   5.A                              64 bodov - percentil 74

Ladislav Kolesár 4.A                       73 bodov  - percentil 69  

 

Kategória Benjamín                          Dosiahnutý výsledok

Sofia Horváthová  7.A                  80 bodov  - percentil 100  

Michaela Fejesová  7.A                80 bodov - percentil 100

Marek Csapó   7.A                          64 bodov  - percentil 83  

Štefan Bíró  7.A                               64 bodov - percentil 83

Lea Hubayová 7.A                          64 bodov  - percentil 83  

Vivien Agócsová  7.A                     64 bodov - percentil 83

František Csúr    7.A                      60 bodov  - percentil 76

Róbert Putnoky  6.B                      59 bodov  - percentil 74  

Samuel Dudáš  7.A                          57 bodov - percentil 71

Kiara Gergely    7.A                         56 bodov  - percentil 69

Karolína Turisová  7.A                  56 bodov - percentil  69

Szabolcs Hubay    7.A                     55 bodov  - percentil 66

Monika Görgeiová  6.B                  55 bodov  - percentil 66  

Patrik Dono  7.A                               55 bodov - percentil  66

Olivér Mihalík   7.A                          53 bodov  - percentil 64

Nikolas Slávik  7.A                           52 bodov  - percentil 61

Alexandra Soltészová  7.B             52 bodov  - percentil 61  

Milan Nagy  6.A                                 52 bodov - percentil  58

Frederika Simanová 6.A                51 bodov  - percentil 58

Kategória Kadet                               Dosiahnutý výsledok

Vivien Szepesyová  8.B                73 bodov  - percentil 95  

Simona Strigáčová  8.B               73 bodov - percentil  95

Michaela Turisová  8.B                71 bodov  - percentil 90  

Laura Mikeová  8.B                       68 bodov - percentil 88

Patrik Harsányi  9.A                     65 bodov  - percentil 80

Paulina Štullerová  8.B                64 bodov - percentil 80

Jana Palková  8.B                          64 bodov - percentil 80

Laura Bieleková  9.A                    63 bodov  - percentil 78

Viktória Imreová  9.A                  60 bodov - percentil 72

Dávid Koronczi  8.B                     60 bodov - percentil 72

Martina Zimányiová  8.B            58 bodov - percentil 67

Márk Polgári  8.B                          58 bodov  - percentil 67

Csenge Vajda  8.B                          57 bodov - percentil  67

Milan Halčin 9.A                            55 bodov - percentil 61

Štepán Kilik  9.A                            51 bodov  - percentil 53

 

ZBER ŠÍPOK - Najlepší jednotlivci na území OZ

1. stupeň                                                                                  

4.miesto    Marek Murín 1.B              42,50 kg

2. stupeň          

10. miesto   Simona Strigáčová  8.B    21,5 kg       

 

 

BASKETBAL - okresné kolo 

družstvo žiačok              2. miesto                         

Veronika Pazderová 9.B, Vladimíra Turisová 9.B, Bianka Šáleková 9.B, Szabina Szabariová 9.B, Dominika Kráľovičová 9.B, Patrícia Suchá 9.B, Vivien Agócsová 7.A a Lea Hubayová 7.A

družstvo žiakov               3. miesto                         

Peter Šálek  9.B, Adrián Kočiš  9.A, Dominok Tamáš  9.B, Norbert Špánik  9.B, Michal Daniš  8.A, Dávid Pál  8.B, Daniel Ikri  9.A   a Ladislav Kovács  9.A

 

OLYMPIÁDA SJL - okresné kolo 

kategória C    3. miesto  Vladimíra Turisová  9.B 

                 

OBVODNÉ KOLO ŽIAKOV A ŽIAČOK V CEZPOĽNOM BEHU V REVÚCEJ 

jednotlivci      2. miesto   Richard Benko  8.A

                           3. miesto   Lea Hubayová  7.A

družstvá          2. miesto   Richard Benko  8.A, Michal Daniš 8.A, Ladislav Kovács 9.A

                            3. miesto   Lea Hubayová  7.A, Veronika Pazderová 9.B, Bianka Šáleková 9.B

 


Súťaže - školské kolá

PREDNES POVESTI ŠALIANSKY MAŤKO 

1. kategória (2. - 3. ročník)

                           1. miesto  Samuel Tomaščin  2.A 

2. kategória (4. - 5. ročník)

                           1. miesto  Andrea Murínová  5.B 

                           2. miesto   Natália Palková  5.A

                           3. miesto   Aurel Auxt  4.A

3. kategória (6. - 7. ročník)

                           1. miesto  Tamara Kékešiová  6.A 

                           2. miesto   Karolína Turisová  7.B

                           3. miesto   Ľubomír Izák  6.B

 

BASKETBALOVÝ TURNAJ - chlapcov 

1. miesto  družstvo The BEASTS  8.A                           

Richard Benko, Michal Daniš, Zoltán Foldi, Dávid Hajdu, Július Horváth, Štefan Balog, Elemár Jakab, Alex Černota

2. miesto  družstvo POWER  9.AB

9.AB: Adrián Kočis, Daniel Ikri, Peter Šálek, Dominik Tamáš, Norbert Špánik, Milan Halčin

3. miesto  družstvo BASKETBALL  9.A 

9.A : Daniel Kotrík, Ladislav Kovács, Tibor Demeter, Erik Hoferica, Ádám Fehér, Patrik Harsányi

Pochvala patrí aj  družstvám 

6.AB : Štefan Krištof, Zoltán Magyar, Roman Egri, Palmont Filip, Alex B. Asztalos, Vladimír Slovenčiak

8.B : Zoltán Priatka, Dávid Pál, Adrián Struhár, Patrik Konkoly, Filip Sasák

 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA - školské kolo

kategória 1B      1. miesto    Anna Nagyová    8.A                               

                               2. miesto    Viktória Imreová 9.A

                               3. miesto    Klaudia Szabová  9.B        

Zúčastnili sa: Áron Laboda  9.B, Bianka Šáleková 9.B, Alex Márton  8.B, Natália Bačová  8.A, Štefan Balog  8.A, Dávid Hajdu  8.A, Tiffany Murínová  8.B    

kategória 1A     1. miesto    Sebastián Tóth 7.B     

                                   2. miesto    Sofia Horváthová 7.A

                               3. miesto    Vivien Agócsová  7.A  

Zúčastnili sa: Zoltán Dávid  7.A, Oliver Mihalík 7.A, Bibiana Hevešová  7.A, Diana Slopovská 7.B, Michaela Feješová 7.A, Rebeka Völgyiová 7.B, Lea Hubayová  7.A

 

OLYMPIÁDA SJL - školské kolo 

kategória C

9.ročník          1. miesto  Vladimíra Turisová  9.B 

                           2. miesto   Viktória Imreová  9.A

                           3. miesto   Klaudia Szabová   9.B

 

8.A                    1. miesto    Anna Nagyová

                           2. miesto   Štefan Balog, Richard Benko, Zsolt Antal

                           3. miesto   Bianka Bussányiová

8.B                    1. miesto   Janka Palková  

                           2. miesto   Simona Strigáčová 

                           3. miesto   Vivien Szepesyová

Zúčastnili sa: Laura Bieleková 9.A, Erika Škorňová 8.B, Milan Halčin 9.A, Michaela Turisová 8.B, Adriana Póšová 9.B, Noémi Demeterová 9.A, Daniel Kotrík 9.A, Veronika Pazderová 9.B, Bianka Gubalová 8.A, Dávid J. Hajdu 8.A, Michal Daniš 8.B, Patrik Konkoly 8.B, Zoltán Priatka 8.B, Norbert Špánik 9.A, Zoltán Földi 8.A, Adrián Kočiš 9.A, Dávid Pál 8.B, Áron Laboda 9.B

 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo 

kategória A    1. miesto   Zoltán Földi  8.A

                           2. miesto   Zsolt Antal 8.A

                           3. miesto   Bianka Gubalová  8.A

Úspešní riešitelia: Štefan Odler  8.B, Anna Nagyová  8.A, Michaela Turisová  8.B, Štefan Balog  8.A,  Adrián Asztalos   8.B, Michal Daniš  8.A

kategória B    1. miesto   Sofia Horváthová  7.A

                           2. miesto   Monika Görgeiová  7.A

                           3. miesto   Roman Egri  6.A

Úspešní riešitelia:  Olívia Faltinová , Natália Palková , Sofia Földiová 

ZBER ŠÍPOK 

Jednotlivci                                                                                      Triedy

1.miesto    Marek Murín 1.B              42,5 kg           1.miesto     1.B     42,5 kg

2. miesto   Simona Strigáčová  8.B    21,5 kg            2. miesto    8,B    21,8 kg

3. miesto   Sofia Bérešová  5.B          2    kg             3. miesto    5.B       3,4 kg

 

 

ZBER GAŠTANOV 

Jednotlivci                                                                                      Triedy

1.miesto    Dominik Konkoly  3.A              328 kg           1.miesto     3.A     388 kg

2. miesto   Nikoleta Šomošváriová  3.B    88 kg            2. miesto    3.B    155 kg

3. miesto   Kristián Hubay  3.B                   67 kg             3. miesto    5.A    149 kg

 

Ocenenie v rámci DNÍ MESTA TORNAĽA

Klaudia Szabová 9.B                                        TALENT mesta Tornaľa

Anna Nagyová   8.A                                           TALENT mesta Tornaľa

Krúžok MODERNNÁ GYMNASTIKA         TALENT mesta Tornaľa

 

DNI MESTA - Memoriál Ladislava Ivána

Futbalový zápas:

1.miesto      Kevin Szőke (2.A), Benjamín Balog (2.A), Csaba Oliver Tovt (2.B), Dávid Miklós (2.B), Teodor Gallo (2.B), Alexander Gallo (2.B), René Mlynarovič (2.B), Tomášo Vajda (2.B)

1.miesto      Adam Kovalčík (5.A), Michael Belica (4.A), Márk Kiszely (4.A), Daniel Dostál (4.A), Szabolcs Reményi (4.A), Filip Dávid (4.A),  Adam Tóth (4.A), René Mičko (3.B), Alex Bogoeski (3.B), Dávid Miklós (2.B)

1.miesto      Mladší žiaci: Adrián Kankulya (7.B), Mark Palmont (7.B),  Peter Tóth (7.B), Adrián Slopovský (7.B), Adrián Kiňo (7.B), Florián Kováč (7.B), Zoltán Magyar (6.A), Roman Egri (6.A), Juraj Svet (5.B)

2.miesto      Starší žiaci: Daniel Kotrík (9.A), Erik Hoferica (9.A), Ladislav Kovács  (9.A), Adrián Kočiš (9.A), Norbert Špánik (9.B), Michal Daniš (8.A), Richard Benko (8.A) 

Basketbalový zápas:

1.miesto          Družstvo dievčat: Vladimíra Turisová (9.B), Veronika Pazderová (9.B), Dominika Kraľovičová (9.B), Szabina Szabariová (9.B), Patrícia Suchá (9.B), Bianka Šáleková (9.B), Lea Hubayová (7.A)

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria