Zloženie výboru RZ Stanovy RZ Zápisnice Čerpanie rozpočtu

Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali

Zloženie výboru RZ

Školský rok 2017/2018

 

Predsedkyňa        Adriana Kamenská

Podpredseda        Mgr. Veronika Nágelová

Tajomníčka           ​Diana Pásztorová

Pokladníčka          Zuzana Kilíková

 

Členovia rodičovskej rady:

I.A          Zuzana Ďuránová

I.B          Ivana Vajdová

II.A        Ľudmila Hiblerová

II.B        Mgr. Veronika Nágelová

III.A      Ivana Vajdová

III.B      Zuzana Stehlová

IV.A       Monika Kováčová

IV.B       Beáta Slancová

V.A         Zuzana Kilíková

V.B         Beáta Siváková

V.C         Edita Parevová

VI.A       Margareta Fejesová

VI.B       Helena Kóšiková

VII.A     Erika Antalová

VII.B     Andrea Sasáková

VIII.A    Henrieta Hofericová

VIII.B    Adriana Rozložníková

IX.A       Adriana Kamenská

IX.B       Diana Pásztorová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria