Zloženie výboru RZ Stanovy RZ Zápisnice Čerpanie rozpočtu

Rodičovské združenie pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali

Zloženie výboru RZ

Školský rok 2018/2019

 

Predsedkyňa                                                                   Adriana Kamenská

Podpredseda                                                                   Mgr. Veronika Nágelová

Tajomníčka                                                                      ​Ivana Vajdová

Pokladníčka                                                                     Zuzana Kilíková

Predsedkyňa kontrolno – revíznej komisie         Monika Maťašovská

 

Členovia rodičovskej rady:

1.A     Alexandra Árvaiová
1.B     Zuzana Ujpálová
2.A    Agnesa Imreczeová
2.B    Andrea Miklóšová
3.A    Kristina Ujpálová
3.B    Mgr. Veronika Nágelová
4.A    Ivana Vajdová
4.B    Zuzana Sztehlová
5.A    Beata Slancová
5.B    Mgr. Monika Kováčová
6.A    Zuzana Kilíková
6.B    Beáta Siváková
6.C    Edita Parevová
7.A    Gabriela Tóthová
7.B    Helena Kóšiková
8.A    Erika Antalová
8.B    Henrieta Ujpálová
9.A    Henrieta Hofericová
9.B    Eva Šáleková

NÁVRHOVÁ KOMISIA: Mgr. Monika Kováčová
                                                Kristína Ujpálová
                                                Gabriela Tóthová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria