Základné informácie Informácie pre deviatakov Desatoro deviataka Šikanovanie Dôležité linky Informuje o termínoch Dní otvorených dverí na SŠ PONUKA Študijných oborov

Výchovný poradca

Základné informácie

Výchovný poradca

pre žiakov,

          učiteľov a rodičov

                           na našej škole.

      Kto:  Mgr. Daniela Scholtzová

     Kde: kabinet výchovného poradcu na 1.poschodí   (kabinet CJ) 

     Kedy: každý utorok 12:00 - 15:00 a po telefonickom dohovore v dohodnutý termín.

     Telefón: +421 x 047 5011264 

     Môžete zaslať aj e-mail:  dscholtzova.zstornala@gmail.com 

 

- činnosť VP (výchovného poradcu) je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

- výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, špeciálnym pedagógom, psychológom a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva

- v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ

e) organizuje žiakom besedy

f) zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria