Členovia Rady školy Štatút Rady školy Aktuálne zápisnice zo zasadnutí Zápisnice zo zasadnutí

Rada školy

Členovia Rady školy

 

Predseda                    Mgr. Timea Bogoeská

Podpredseda             Mgr. Beáta Kovalčíková                 

 

Za rodičov                  Adriana Kamenská

                                       Zuzana Kilíková

                                       Veronika Nágelová

                                                                Zsolt Szajkó

Za mesto Tornaľa     PaedDr. Marcela Bundová

                                        Ing. Zsolt Herczeg

                                        Gabriel Koós

                                        Bc. Beáta Kovalčíková

Za zamestnancov       Mária Balázsová

                                         Mgr. Miroslava Kovalančíková

                                          Mgr. Timea Bogoeská

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria