Členovia Rady školy Štatút Rady školy Aktuálne zápisnice zo zasadnutí Zápisnice zo zasadnutí

Rada školy

Členovia Rady školy

 

Predseda                    Mgr. Jana Pučoková

Podpredseda             Mgr. Beáta Kovalčíková                 

 

Za rodičov                  Adriana Kamenská

                                    Zuzana Kilíková

                                    Veronika Nágelová

                                                   Zsolt Szajkó

Za mesto Tornaľa     PaedDr. Marcela Bundová

                                    Ing. Zsolt Herczeg

                                    Gabriel Koós

                                    Bc. Beáta Kovalčíková

Za zamestnancov       Mária Balázsová

                                     Mgr. Miroslava Kovalančíková

                                     Mgr. Jana Pučoková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria