Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 472016 potraviny 755,26 s DPH 29.32016 METRO ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa 14.04.2016
Faktúra 218/2017 služby STP APV 83,65 s DPH 19.10.2017 Ives ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.10.2017
Faktúra 216/2017 šk. potreby 979,40 s DPH 18.10.2017 Vytnes ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 217/2017 kontrola has. prístrojov 205,54 s DPH 18.10.2017 Toni ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.10.2017
Zmluva 21/2017 dodávka didaktických prostriedkov bezplatne s DPH 17.10.2017 Metodicko pedagogické centrum ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 215/2017 za odvysielanie príspevku 50,00 s DPH 13.10.2017 TV LOCCALL ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 213/2017 el. energia -0,22 s DPH ZDU-2016-01656-0232 10.10.2017 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 20.10.2017
Faktúra 212/2017 el. energia -120,33 s DPH ZDU-2016-01656-0232 10.10.2017 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 20.10.2017
Faktúra 1262017 potraviny 1 207,32 s DPH 10.10.2017 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala
Faktúra 214/2017 toner 80,75 s DPH 10.10.2017 COMPS ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 10.10.2017
Faktúra 209/2017 toner 70,33 s DPH 10.10.2017 J aJ invest ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 09.10.2017
Faktúra 211/2017 el. energia 69,75 s DPH ZDU-2016-01656-0232 10.10.2017 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 210/2017 učebná pomôcka 180,00 s DPH 10.10.2017 Taktik ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 207/2017 za dodávku tep. energie 1 750,78 s DPH 308/2015 10.10.2017 STEFE ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 206/2017 voda 508,03 s DPH 406200817 09.10.2017 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 208/2017 za telefon 58,12 s DPH 09.10.2017 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
Faktúra 1022017 potraviny 253,84 s DPH 06.10.2017 METRO ŠJ P.J.Šafárika, Tornala 13.07.2017
Faktúra 205/2017 el. energia 976,00 s DPH 05.10.2017 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 13.10.2017
Faktúra 203/2017 za výkon pož. technika 47,50 s DPH 05.10.2017 Agentúra Betes ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 13.10.2017
Faktúra 204/2017 Sevisné práce 50,00 s DPH 05.10.2017 Tornalanet ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.10.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3259

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria