Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 472016 potraviny 755,26 s DPH 29.32016 METRO ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa 14.04.2016
Faktúra 8/2018 DOD za el. energiu 500,60 s DPH 31.12.2018 Základná škola P. J. Šafárika STEFE THS, s. r. o. Revúca Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 296/2018 za dodávku tep. energie 6 855.83 s DPH 31.12.2018 STEFE ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 297/2018 za prenájom zbernej nádoby 26,50 s DPH 328/36 31.12.2018 Ekronn ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 298/2018 el. energia 81,95 s DPH 31.12.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 299/2018 el. energia 318,24 s DPH 31.12.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 300/2018 el. energia 253,90 s DPH 31.12.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 301/2018 za telefon 62,38 s DPH 31.12.2018 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 295/2018 za odvysielanie príspevku 50,00 s DPH 31.12.2018 TV LocAll ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 294/2018 voda 496,85 s DPH 406200817 31.12.2018 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 293/2018 za monitorovanie objektu 26,40 s DPH 303/2011 31.12.2018 Patrol Guard ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 292/2018 materiál pre ŠKD 58,79 s DPH 107/2018 28.12.2018 Sportisimo ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 28.12.2018
Faktúra 291/2018 materiál na folklórny krúžok 99,00 s DPH 111/2018 28.12.2018 Daniela Žuffová ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 28.12.2018
Faktúra 290/2018 za telefon 32,99 s DPH 27.12.2018 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.12.2018
Faktúra 289/2018 kanc. potreby 26,30 s DPH 113/2018 27.12.2018 Farkas Viktor ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.12.2018
Faktúra 288/2018 materiál pre ŚKD 300,00 s DPH 112/2018 27.12.2018 Farkas Viktor ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.12.2018
Faktúra 287/2018 el. energia 497,43 s DPH 21.12.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.12.2018
Faktúra 286/2018 el. energia 81,74 s DPH 21.12.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 27.12.2018
Faktúra 285/2018 el. energia 276,70 s DPH 21.12.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 21.12.2018
Faktúra 284/2018 hračky 41,96 s DPH 108/2018 21.12.2018 Internet Mall ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 21.12.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3994

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria