Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 472016 potraviny 755,26 s DPH 29.32016 METRO ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa 14.04.2016
Faktúra 153/2018 kanc. potreby 150,40 s DPH 30.07.2018 Farkas Viktor ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 30.07.2018
Faktúra 152/2018 materiál na údržbu 53,59 s DPH 30.07.2018 Leg kovo ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 30.07.2018
Faktúra 151/2018 za telefon 32,99 s DPH 22.07.2018 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 30.07.2018
Faktúra 150/2018 el. energia 216,00 s DPH 16.07.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 149/2018 el. energia 726,00 s DPH 16.07.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 148/2018 el. energia 1 830,00 s DPH 16.07.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 147/2018 za odvysielanie príspevku 50,00 s DPH 16.07.2018 TV LocAll ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.07.2018
Faktúra 140/2018 stravné lístky 32,78 s DPH 13.07.2018 Edenred Slovakia ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 13.07.2018
Faktúra 146/2018 el. energia 380,05 s DPH 12.07.2018 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 12.07.2018
Faktúra 145/2018 el. energia 57,85 s DPH 12.07.2018 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 18.07.2018
Faktúra 144/2018 el. energia -57,38 s DPH 12.07.2018 Energy Europe ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 12.07.2018
Zmluva 13/2018 el. energia s DPH 11.07.2018 Energie 2 ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 141/2018 za dodávku tep. energie 1 711,00 s DPH 09.07.2018 STEFE ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 17.07.2018
Faktúra 143/2018 taniere 110,60 s DPH 09.07.2018 CORA Gastro ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 17.07.2018
Faktúra 139/2018 za výkon pož. technika 36,50 s DPH 06.07.2018 Agentúra Betes ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 13.07.2018
Zmluva 12/2018 za prenájom 95,00 s DPH 06.07.2018 Evanjelický farský úrad ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy
Faktúra 142/2018 oprava a výmena ventilátorov 635,06 s DPH 06.07.2018 Gejza Molnár ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 17.07.2018
Faktúra 138/2018 telefon 61,98 s DPH 03.07.2018 Slovak Telecom ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 13.07.2018
Faktúra 137/2018 za prenájom zbernej nádoby 29,00 s DPH 328/36 03.07.2018 Ekronn ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa Mgr. Henrieta Balogová riad. školy 13.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3685

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria