Vyhodnotenie kvality školy cez dotazníky

Názory žiakov nájdete TU .

Názory rodičov nájdete TU .

Okienko do minulosti

O tradíciách na GEMERI

sa môžete dozvedieť  TU.

Tvorivé okienko

Niektoré diela, ktoré spracoval  

Mgr. Július Húšťava

bývalý učiteľ na našej škole:

Z dejín Tornale

Kazašské rozprávky

Skutočné životné príbehy

OZNAM

Problém, ktorý môže ohroziť nielen naše okolie, ale aj nás. 

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB!

informačný plagát nájdete TU.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V rámci prieskumu trhu si Vás dovoľujeme osloviť ohľadom cenovej ponuky školských potrieb.

Ponuku je potrebné poslať do 14.10.2021. 

Pre viac informácií kliknite TU .

Príloha k cenovej ponuke je  TU .

OZNAM

Zber PAPIERA a GAŠTANOV 

 

 

 

KTO zbiera? 

pán školník/upratovačky

KEDY?     pred alebo po vyučovaní

OZNAM

Aktuálne pokyny pre stravníkov školskej jedálne nájdete

na zápisnom lístku stravníka   klikni TU .

 

Vyhlasovanie z obedov je možné aj prostredníctvom e-mailu jedalen.zstornala@gmail.com

Ak si stravu platíte cez internet banking, tak v platbe do správy adresáta je nutné uviesť meno žiaka.

Koronavírus COVID-19

Ročenka školy

Aktuálne úspechy žiakov

                     

Výsledky v šk. roku 2020/2021  nájdete TU.

OZNAM pre deviatakov

Informácie o dňoch otvorených dverí na rôznych stredných školách nájdete TU.

Medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26

 

Objednávka preukazu ISIC na školský rok 2021/2022. 

Stačí prejsť na odkaz https://isic.sk/platbaskoly/

 

Žiaci/rodičia tam môžu uhrádzať platby za nové preukazy ISIC sume 20 €.

Žiaci, ktorí už vlastnia preukaz ISIC si vyberú možnosť: známka predlžujúca platnosť pre školský rok 2021/2022 .

Treba vybrať školu zo zoznamu (Základná škola P.J. Šafárika, Tornaľa) a vyplniť potrebné údaje.

Pozor! 

Žiaci ktorí si zatiaľ nepredéĺžili platnosť preukazu - Kúp si známku ISIC

na https://isic.sk/platbaskoly/ (10€) len do konca októbra potom na www.objednaj-preukaz.sk  (13€)


 

Online stretnutia k preukazom https://isic.sk/onlinestretnutia/

OZNAMY

Sponzori našej školy

Ďakujeme všetkým sponzorom rodičovského plesu 2020.

Ich zoznam nájdete TU .

 

Vysokorýchlostné pripojenie k internetu sponzoruje:

Sponzor internetu

Ďakujeme všetkým sponzorom našej školy.

Ich zoznam nájdete TU

SPONZOR

ĎAKUJEME

firmám, ktoré poskytli materiál potrebný pre vyučovanie TECHNIKY:

p. Tomáš Ráczko

Ing. Juraj Balázs WOODEXIM s.r.o.

TLAČIVÁ

na stiahnutie nájdete TU.

OZNAM

V tomto období stúpa domáce násilie, násilie na deťoch nevynímajúc. Pozrite si video TU

V tomto letáku sú uvedené kontakty pomoci. 

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 30.11.2021)
Barbora Bibláková (VI.B)
Zajtra (Streda 1.12.2021)
Daniel Ďuriška (IX.B)
Pozajtra (Štvrtok 2.12.2021)
Juana Bariová (III.B)
Frederika Danková (IV.B)
Štefan Máté (VIII.A)
Natália Palková (VIII.B)
Viliam Rybár (IX.B)

Utorok 30. 11. 2021

Utorok 30. 11. 2021

Ďôležité informácie

V prípade, ak žiaci stratili prístup na edupage, kontaktujte nášho správcu IKT:

 hustavap@zstornala.sk

Počet návštev: 6149072

Pokyny vedenia školy od 25. 11. 2021

Dôležité- OZNAM !!!

Vážení rodičia, milí žiaci,

Od 29.11.2021 tzn. od zajtra (pondelka) sa krúžková činnosť nerealizuje a náboženská výchova sa bude vyučovať dištančnou formou.
Za pochopenie ďakujeme.

Od štvrtka 25. novembra 2021 sú rúška povinné pre žiakov základných škôl počas celého dňa, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).

Naďalej platí: školy

Rodičia do budovy nevstupujú kvôli protiepidemiologickým opatreniam z dôvodu šírenia Covidu19.

Účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná.      

               

Pri vstupe do budov základná škola zabezpečí ranný zdravotný filter: dezinfekcia rúk, meranie teploty. Všetci žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach.

 

Zákonný zástupca žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov). Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca za svoje dieťa Písomné_vyhlásenie_o_bezpríznakovosti  elektronickou formou prostredníctvom Edupage. Ak žiak alebo zákonný zástupca nepredloží vyhlásenie nemôže žiak vstúpiť do budovy školy.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky, prezuvky vo vrecku do školy aj do ŠKD.

 

Pri podozrení na ochorenie žiaka je prvý kontakt rodiča so všeobecným lekárom len telefonicky. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne zákonný zástupca o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Takisto bezodkladne nahlási karanténu nariadenú dieťaťu. Povinnosti a odporúčania pre rodiča sa nachádzajú aj v Školskom semafore. Link tu : https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

 

Vyučovanie bude prebiehať v ucelených triedach. Vyučujúci budú žiakov opakovane upozorňovať na dodržiavanie hygienických pravidiel. Činnosť ŠKD:  Raňajšia služba pre žiakov 1. stupňa je od 7.00- 8.00 hod. V ŠKD bude prevádzka do 16.00 hod.

Ak žiak v priebehu dňa bude mať niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí dieťa bezodkladne vyzdvihnú.

Škola zabezpečí dôkladné čistenie miestností, v ktorých sa žiaci a pedagogickí zamestnanci budú nachádzať v čase vyučovania.  Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať trikrát denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných predmetov a povrchov, ktoré používa väčší počet ľudí, bude vykonávaná viackrát denne priebežne. Uvedené opatrenia sa môžu predĺžiť podľa vývoja epidemiologickej situácie.

NOVINKY

 • Aj tento rok by sa naša škola zapojila do tohto krásneho projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Pekná je najmä myšlienka, že si spomenieme na iných. Pobalili sme nejaké drobnosti, ktoré potešia starkých v domove dôchodcov. Vianoce sú predsa čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city či lásku. Dúfam, že potešíme aj tieto Vianoce seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček, vyčarme tak úsmev a zahrejeme pri srdci nezištným činom. ĎAKUJEME všetkým.

 • Súťaže sú už v plnom prúde.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD.

 • Cieľom vyučovacích hodín slovenského jazyka je aj samostatná tvorivosť, kreativita žiakov. Je potrebné nabádať a motivovať žiakov k tvorivosti, k písaniu, k čítaniu, ktoré rozširuje slovnú zásobu, rozširuje obzor a rozvíja fantáziu, myslenie. Pri príležitosti 100.výročia úmrtia jedného z najväčších slovenských básnikov, spisovateľov
  a dramatikov, čestného predsedu Matice slovenskej, Pavla Országha Hviezdoslava, zorganizoval Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Miestnym odborom MS v Dolnom Kubíne literárnu súťaž pod názvom Hviezdoslavovský verš. Súťaž je určená žiakom, ktorí prejavujú umelecké vlohy a venujú sa písaniu poézie. Verše sa musia týkať osoby samotného básnika, ale autori sa mohli inšpirovať aj jeho tvorbou. Do uvedenej súťaže sa zapojila Adriana Mirgová, žiačka 9.A, svojimi veršami pod názvom Slovenský velikán. Práce bude hodnotiť odborná porota a o výsledkoch budú účastníci informovaní. Veríme, že naša žiačka bude úspešná. Dr. Eva Vargová

 • V rámci tém v 5. a 6. ročníku sa žiaci učia znaky diskusie, debaty a neskôr sa učia argumentovať, rozlišujú pojmy argument, protiargument. Sú to témy, ktoré sú zaujímavejšie vtedy, keď ich žiaci môžu vidieť „naživo, naostro“. Preto bolo úlohou žiakov 8. ročníka pripraviť si diskusné relácie na rôzne témy a najlepšie diskusné relácie starší žiaci odprezentovali svojím mladším spolužiakom, piatakom. V 8.A si moderátorka Sofia Herczegová do svojej relácie „Naše otázky, vaše odpovede“ pozvala hostí: Laru Polgáriovú (hygieničku), Michaelu Cabanovú (ministerku zdravotníctva), Kiaru Povinskú (zástupkyňu rodičov) , ktorí diskutovali o aktuálnej téme Covid 19. Moderátor relácie „Niečo o svete“ Viliam Kováč so svojimi hosťami diskutovali o tiež pálčivej téme – globálnom otepľovaní. Do štúdia si pozval ministra životného prostredia Zoltána Farkasa a odborníka na globálne otepľovanie Adriana Slaneca. Chlapci 8.A vsadili na debatu, moderátor Štefan Máté si do svojej relácie pozval Sebastiána Pareva (lekára), Róberta Jánosdeáka (ministra zdravotníctva), Juraja Sveta(sanitára) a Samuela Ďurišku (drevorubača zo spoločnosti Lesy SR), aby spoločne rozobrali, debatovali o problematike súčasnej epidemiologickej situácie. Zožali svojím vystúpením veľký aplauz. Problematikou vírusu sa zaoberala aj moderátorka Dominika Szökeová so svojimi hosťami: Emmou Szajkóovou, Kiarou Povinskou a Líviou Czókolyovou . Vážnou a veľmi aktuálnou témou sa vo svojej diskusnej relácii zaoberala moderátorka Katarína Vo

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Halloween na škole.

 • Slovensko sa dňa 18. októbra 2021 opäť pripojilo k takmer 70 krajinám, kedy sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete - Milión detí sa modlí ruženec, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Hlasy žiakov našej školy sa spoločne s pani Prokopovou pripojili k tejto medzinárodnej akcii na hodinách katolíckeho náboženstva. Nech táto spoločná modlitba bude požehnaním a svetlom k jednote a pokoju na celom svete!

 • Jeseň zavítala nielen do prírody, ale aj do našej školy. Pestrofarebná jeseň prebudila šikovné ruky našich žiakov. Strihaním, lepením, maľovaním a modelovaním si žiaci precvičili svoje motorické zručnosti a rozvíjali svoju tvorivosť. Jesenné námety a fantázia pri práci mala mnoho šiat, presne ako farebná jeseň. Do fotogalérie bol pridaný nový album jesenné tvorenie.

 • 16. któbra sme si pripomenuli na našej škole Svetový deň chleba. V triede 7.B na hodine etickej výchovy vytvorili žiaci s pani učiteľkou Strýčekovou peknú prezentáciu na tému chlieb. Prezrieť si ju môžete aj tu.

 • Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Aj na našej škole si žiaci otestovali vedomosti z rôznych jazykov Európy. Pri tejto príležitosti vyučujúce cudzích jazykov pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Pre žiakov 5. – 9. ročníka boli pripravené tajničky, osemsmerovky, výroba plagátov s tematikou a tiež interaktívne programy z internetu. Niektoré triedy si pochutili na pravom anglickom čaji a keksíkoch. Tento deň je medzi žiakmi obľúbený a každý rok vidíme pokrok vo využívaní rozmanitých jazykov Európy priamo v praxi. Európa používa viac než 200 pôvodných jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj. Používali čo najviac jazykov. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty. V súčasnom svete zastávajú jazyky významné miesto, preto je dôležité na uvedenú skutočnosť upozorňovať aj žiakov v rámci hodín cudzieho jazyka , resp. pripomínať Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sme hodiny ruského jazyka zamerali na spoznávanie Ruskej federácie, kultúry, dejín. Žiaci sa stretávajú s uvedeným jazykom po prvýkrát, preto je nesmierne potrebné spoznať kultúru krajiny, jazyk ktorej sa učia. Na hodinách si žiaci vypočuli hymnu Ruskej federácie, oboznámili sa s ruskými zemepisnými naj..., typickými suvenírmi, mali možnosť oboznámiť sa po prvýkrát s ruskými

Oznamy

Vážení rodičia, žiaci,

radi by sme vás informovali o zámere nášho mesta vybudovať „Historickú izbu Tornale“ v priestoroch MsKS MT v Tornali. Organizačný výbor mesta Tornaľa sa na vás obracia s prosbou, aby ste prispeli do zbierky predmetov vystavených  v plánovanej izbe. Ak máte tradičné veci z nášho okolia (fotografie, výšivky, náradie, kroje, lampy, ...), ktoré by dokumentovali minulosť a chceli by ste ich darovať mestu, prineste ich do školy. Vaše príspevky do zbierky budú zbierať pani asistentky: Lucia Vargová a Zlatica Palková.

        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Pavla Jozefa Šafárika
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mobil; 0910 448 964

  Mgr. Miroslava Kovalančíková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Mobil: 0910 448 956

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Mobil: 0910 448 934
  e-mail: dscholtzova.zstornala@gmail.com

  Ľubica Gencsiová- vedúca školskej jedálne
  Mobil: 0910 449 704
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  Mobil: 0910 450 398
  e-mail: bcsm@centrum.sk

Fotogaléria