Pravidlá

správania sa žiakov

v jednotlivých triedach nájdete TU.

Okienko do minulosti

O tradíciách na GEMERI

sa môžete dozvedieť  TU.

Tvorivé okienko

Niektoré diela, ktoré spracoval  

Mgr. Július Húšťava

bývalý učiteľ na našej škole:

Z dejín Tornale

Kazašské rozprávky

Skutočné životné príbehy

OZNAM

Problém, ktorý môže ohroziť nielen naše okolie, ale aj nás. 

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB!

informačný plagát nájdete TU.

OZNAMY

Sponzori našej školy

Ďakujeme všetkým sponzorom rodičovského plesu 2020.

Ich zoznam nájdete TU .

 

Vysokorýchlostné pripojenie k internetu sponzoruje:

Sponzor internetu

Ďakujeme všetkým sponzorom našej školy.

Ich zoznam nájdete TU

SPONZOR

ĎAKUJEME

firmám, ktoré poskytli materiál potrebný pre vyučovanie TECHNIKY:

p. Tomáš Ráczko

Ing. Juraj Balázs WOODEXIM s.r.o.

TLAČIVÁ

na stiahnutie nájdete TU.

OZNAM

Aktuálne pokyny pre stravníkov školskej jedálne nájdete na zápisnom lístku.

 

Vyhlasovanie z obedov je možné aj prostredníctvom e-mailu jedalen.zstornala@gmail.com

Ak si stravu platíte cez internet banking, tak v platbe do správy adresáta je nutné uviesť meno žiaka.

I. stupeň ROZVRH HODÍN: Učenie sa na diaľku

Učenie sa na diaľku je v plnom prúde. Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad vyučovania TU. Informáciu budú priebežne aktualizované.

II. stupeň ROZVRH HODÍN: Učenie sa na diaľku

Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad vyučovania TU.

Informáciu budú priebežne aktualizované.

 

OZNAM

V tomto období stúpa domáce násilie, násilie na deťoch nevynímajúc. Pozrite si video TU

V tomto letáku sú uvedené kontakty pomoci. 

 

Koronavírus COVID-19

Usmernenie od ministerky školstva nájdete TU.

Ďalšie informácie nájdete aj TU.

ZBER surovín na recykláciu

Zber PAPIERA 

KTO zbiera? 

pán školník/upratovačky

KEDY?     pred alebo po vyučovaní

DOKEDY?  29. máj 2020

 

Aktuálne úspechy žiakov

                     

Výsledky v šk. roku 2019/2020  nájdete TU.

OZNAM pre deviatakov

Informácie o dňoch otvorených dverí na rôznych stredných školách nájdete TU.

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 14.7.2020)
Dominika Kyselová (VIII.B)
Pozajtra (Štvrtok 16.7.2020)

Utorok 14. 7. 2020

Utorok 14. 7. 2020

Ďôležité informácie

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

je škola zatvorená od 16.3.2020 do odvolania. 

Informácia pre všetkých zamestnancov školy a rodičov: 

Všetky informácie ohľadom školstva z MŠVVaŠ SR budú postupne uverejňované na tejto štátnej stránkehttp://www.ucimenadialku.sk/

Dávame Vám do pozornosti stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), https://vudpap.sk/ , kde sú zverejnené linky podpory VÚDPaP a podporné materiály pre pedagogických zamestnancovrodičov.

Úlohy budú žiakom zadávané prostredníctvom EDUPAGE podľa rozvrhu hodín.

O zmenách Vás budeme informovať aj na stránke školy.

V prípade, ak žiaci stratili prístup na edupage, kontaktujte nášho správcu IKT:

 hustavap@zstornala.sk

   Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.
     Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách. Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom rezortu školstva

https://www.minedu.sk/dnes-bolo-spustene-poradenske-call-centrum-rezortu-skolstva/

Počet návštev: 5194192

NOVINKY

Vyučovanie od 1.6.2020

Viac informácií získate, ak si otvoríte dokumenty:

Úvodné informácie

Opatrenia školy

Povinnosti_zákonného zástupcu

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Rozvrhy pre žiakov 1.A1.B2.AB3.A3.B4.A, 4.B5.C, 5.AB

Oznamy

Vážení rodičia, žiaci,

radi by sme vás informovali o zámere nášho mesta vybudovať „Historickú izbu Tornale“ v priestoroch MsKS MT v Tornali. Organizačný výbor mesta Tornaľa sa na vás obracia s prosbou, aby ste prispeli do zbierky predmetov vystavených  v plánovanej izbe. Ak máte tradičné veci z nášho okolia (fotografie, výšivky, náradie, kroje, lampy, ...), ktoré by dokumentovali minulosť a chceli by ste ich darovať mestu, prineste ich do školy. Vaše príspevky do zbierky budú zbierať pani asistentky: Lucia Vargová a Zlatica Palková.

        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367

  Mgr. Miroslava Kovalančíková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: 0902 295 751

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria