Pravidlá

správania sa žiakov

v jednotlivých triedach nájdete TU.

Okienko do minulosti

O tradíciách na GEMERI

sa môžete dozvedieť  TU.

Tvorivé okienko

Niektoré diela, ktoré spracoval  

Mgr. Július Húšťava

bývalý učiteľ na našej škole:

Z dejín Tornale

Kazašské rozprávky

Skutočné životné príbehy

OZNAM

Problém, ktorý môže ohroziť nielen naše okolie, ale aj nás. 

VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB!

informačný plagát nájdete TU.

I. stupeň ROZVRH HODÍN: Učenie sa na diaľku

Učenie sa na diaľku je v plnom prúde. Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad vyučovania TU. Informáciu budú priebežne aktualizované.

II. stupeň ROZVRH HODÍN: Učenie sa na diaľku

Pre lepšiu orientáciu uvádzame prehľad vyučovania TU. Informáciu budú priebežne aktualizované.

 

Pozor...

Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky. Viac info. TU.

OZNAM

V tomto období stúpa domáce násilie, násilie na deťoch nevynímajúc. Pozrite si video TU

V tomto letáku sú uvedené kontakty pomoci. 

 

Koronavírus COVID-19

Usmernenie od ministerky školstva nájdete TU.

Ďalšie informácie nájdete aj TU.

Ďôležité informácie

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

je škola zatvorená od 16.3.2020 do odvolania. 

Informácia pre všetkých zamestnancov školy a rodičov: 

Všetky informácie ohľadom školstva z MŠVVaŠ SR budú postupne uverejňované na tejto štátnej stránkehttp://www.ucimenadialku.sk/

Dávame Vám do pozornosti stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), https://vudpap.sk/ , kde sú zverejnené linky podpory VÚDPaP a podporné materiály pre pedagogických zamestnancovrodičov.

Úlohy budú žiakom zadávané prostredníctvom EDUPAGE podľa rozvrhu hodín.

O zmenách Vás budeme informovať aj na stránke školy.

V prípade, ak žiaci stratili prístup na edupage, kontaktujte nášho správcu IKT:

 hustavap@zstornala.sk

   Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.
     Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách. Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom rezortu školstva

https://www.minedu.sk/dnes-bolo-spustene-poradenske-call-centrum-rezortu-skolstva/

Sponzori našej školy

Ďakujeme všetkým sponzorom rodičovského plesu 2020.

Ich zoznam nájdete TU .

 

Vysokorýchlostné pripojenie k internetu sponzoruje:

Sponzor internetu

Ďakujeme všetkým sponzorom našej školy.

Ich zoznam nájdete TU

SPONZOR

ĎAKUJEME

firmám, ktoré poskytli materiál potrebný pre vyučovanie TECHNIKY:

p. Tomáš Ráczko

Ing. Juraj Balázs WOODEXIM s.r.o.

ZBER surovín na recykláciu

Zber PAPIERA 

KTO zbiera? 

pán školník/upratovačky

KEDY?     pred alebo po vyučovaní

DOKEDY?  29. máj 2020

 

Aktuálne úspechy žiakov

                     

Výsledky v šk. roku 2018/2019  nájdete TU.

OZNAM pre deviatakov

Informácie o dňoch otvorených dverí na rôznych stredných školách nájdete TU.

TLAČIVÁ

na stiahnutie nájdete TU.

OZNAM

Aktuálne pokyny pre stravníkov školskej jedálne nájdete na zápisnom lístku.

 

Vyhlasovanie z obedov je možné aj prostredníctvom e-mailu jedalen.zstornala@gmail.com

Ak si stravu platíte cez internet banking, tak v platbe do správy adresáta je nutné uviesť meno žiaka.

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 4.6.2020)
Denis Šipoš (V.A)
Lenka Oláhová (VIII.B)
Lenka Ulincová (I.A)
Zajtra (Piatok 5.6.2020)
Csenge Danková (VII.B)
Laura Faltusová (VI.B)
Laura Mikeová (IX.B)
Laura Vicianová (I.A)
Mgr. Daniela Scholtzová
Pozajtra (Sobota 6.6.2020)
Kinga Siváková (I.A)
Dávid Turis (II.B)
Norbert Chromek (IX.A)
Norbert Grľák (V.A)
Norbert Máté (I.A)

Štvrtok 4. 6. 2020

Štvrtok 4. 6. 2020
Počet návštev: 5139503

Oznamy

Vážení rodičia,

sme nesmierne radi, že po skoro troch mesiacoch prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách môžeme opäť, od 01.06.2020, privítať Vaše deti v škole, aj keď za mimoriadnych protiepidemiologických opatrení. Stretneme sa v pondelok 1.6.2020. Ráno od 7:00 do 8:00 je nástup do školy, kde prebehne ranný filter a zákonný zástupca odovzdá čestné prehlásenie o zdrav. stave dieťaťa. Do školy si prineste učebnice, zošity, písacie potreby podľa rozvrhov hodín.

Viac informácií získate, ak si otvoríte dokumenty:

Úvodné informácie

Opatrenia školy

Povinnosti_zákonného zástupcu

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Rozvrhy pre žiakov 1.A1.B2.AB3.A3.B4.A, 4.B5.C, 5.AB

Zápis žiakov do školy

Viac informácií k zápisu

žiakov do 5. ročníka nájdete TU

NOVINKY

Oznamy

Vážení rodičia, žiaci,

radi by sme vás informovali o zámere nášho mesta vybudovať „Historickú izbu Tornale“ v priestoroch MsKS MT v Tornali. Organizačný výbor mesta Tornaľa sa na vás obracia s prosbou, aby ste prispeli do zbierky predmetov vystavených  v plánovanej izbe. Ak máte tradičné veci z nášho okolia (fotografie, výšivky, náradie, kroje, lampy, ...), ktoré by dokumentovali minulosť a chceli by ste ich darovať mestu, prineste ich do školy. Vaše príspevky do zbierky budú zbierať pani asistentky: Lucia Vargová a Zlatica Palková.

        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367

  Mgr. Miroslava Kovalančíková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: 0902 295 751

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria