• i-Bobor

  I-Bobor alebo informatický bobor je úspešná súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u žiakov. Súťaž prebiehal 7.-10. novembra a koordinoval ju pán Húšťava a pani Palková. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťažné úlohy sa líšili svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia a preverili šikovnosť našich žiakov.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Mitrovanie-Veľké Teriakovce

  V sobotu 21. októbra 2017 sa už tradične na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach predvádzali práce na salaši ako napríklad strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Ukončenie pastierskej sezóny sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk nazývaný mitrovanie. Žiaci 3.A sa zúčastnili tvorivých dielní pre deti a zaujali ich aj drevené atrakcie. V teriakovskom mlyne sa od 10:00 do 14:00 hod. udomácnil Maťko a Kubko, s ktorými si pozreli rozprávku Pásli ovce valasi a výstavu zameranú na pastierstvo v rozprávke. Poobedňajšie hodiny vyplnil Folklórny súbor Očovan.

 • Diskusná relácia- Silná zostava

  Žiaci 9.B triedy, Kristián Varga, Daniel Kurák, Lenka Kočová, Kevin Martin Lakota a Peter Kališ si pod vedením pani učiteľky slovenského jazyka Evy Zakharovej pripravili diskusnú reláciu s názvom Silná zostava, ktorej témou boli povolania, zamestnania. Keďže diskusia vyšla zdarne, po vzájomnej dohode uvedenú diskusiu odprezentovali, zahrali aj mladším spolužiakom, v ročníkoch, kde sa práve žiaci učia o diskusii, resp. argumente, protiargumente. Pripravenú diskusnú reláciu deviataci odprezentovali dvakrát v 6.B triede, 5.A a 5.B triede. Mladší spolužiaci sa tak mohli viac dozvedieť o skutočnej diskusii, ako diskusia prebieha, kto a akým spôsobom ju riadi, ako si diskusné príspevky pripravujú pozvaní hostia, ako sa musia pozvaní vopred pripraviť na diskusiu. Tiež mohli vidieť, že názory pozvaných hostí sa veru niekedy líšia, nezhodujú, teda žiaci mohli sledovať a počuť aj protiargumenty. Akcia splnila svoj cieľ, diskusná relácia sa mladším spolužiakom páčila.

 • Popoludnie so starými rodičmi v 3.A

  Pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším, si žiaci v 3.A pripravili milý program pre starých rodičov. Strávili  príjemné popoludnie so starými rodičmi. Program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatká urobili pripravila Mgr. Auxtová a pani vychovávateľka Horváthová. 

 • Na hodinách TECHNIKY sa žiaci šiesteho ročníka vybrali na exkurziu do miestnej firmi DREVOSTAV, ktorú vlastní pán  Tomáš Ráczko. S firmou naša škola dlhodobo spolupracuje, pretože pre žiakov poskytuje materiál na hodiny TECHNIKY. Žiaci mohli vidieť rôzne stroje, proces výroby a aj hotové produkty. 

 • Pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším, sme sa so žiakmi v I.B. rozhodli, že si zavoláme k nám do triedy starých rodičov a strávime popoludnie so starými rodičmi v 1.BPoslaním nás učiteľov, je aj vštepovanie základných morálnych vlastností, ako je úcta k starým rodičom a spoluobčanom. Veď mnohí z nich  sa dennodenne podieľajú pri výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie i účasť pri spoločných hrách. Preto na znak vďaky a úcty k nim sme pripravili kultúrny program plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobia. Žiaci im na záver darovali pekné papierové hrnčeky a ponúkli ich chutným občerstvením. Celé popoludnie sme ukončili veselou zábavou.Mgr. Kiššimonová

 • ŠKD pripravilo v októbri pre starších obyvateľov mesta milý program  - mesiac úcty k starším. Zaspievali im peknú pesničku. Žiakov z 2.A pripravila pani vychovávateľka Šimonová.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 27.októbra 2017 sa od 17:00 do 20:00 škola premenila na zábavné, ale aj trochu strašidelné miesto pre žiakov z 1. - 4.ročníka Halloween 2017Vo vyzdobených priestoroch školy a  triedach ich čakalo občerstvenie, prechádzka parkom, zábavné aktivity na stanovištiach so sladkou odmenou a diskotéka. V triede 5.B sa v tento deň vyrezávali tekvice a tiež tam mali menšiu párty. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Súťaže na škole sa už začali. 27. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády Slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnili ho žiaci 8. a 9. ročníka. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

 • Aj tento rok sme v spolupráci so Žiackym parlamentom zorganizovali výstavu tekvíc s názvom Naj tekvica 2017. Mohli sme obdivovať 128 tekvíc, takže školský rekord sme opäť prekonali. Výstavu pomáhali pripraviť Xénia Gallová a Lenka Kilíková z 8.A. Na výstave nás privítali žiaci Bianka Bussányiová a Richard Benko z 7.A triedy, ktorí nás oboznámili s tradíciami jesenných sviatkov a porozprávali nám o Halloweene. Tento rok sa na výstave objavili znovu zaujímavé tekvice, ktoré nás presvedčili o úžasnej kreativite ich tvorcov. Najviac hlasov získala tekvica, ktorá nás asi najviac vystrašila - tekvica s číslom 4 – zhotovila ju Tatiana Struhárová (2.A) s rodičmi. Druhé miesto získala tekvica č. 113, ktorú do výstavy priniesla Janka Palková (7.B) a Natália Palková (4.A). Tretie miesto získala tekvica č. 10, ktorú do výstavy priniesla Zuzana Murínová (5.A). Ďalšie ocenené tekvice vyrobili: Michal Daniš a Richard Benko (7.A), Michael Belica (3.A) a Dominik Belica (9.A), Olívia Faltínová, Erik Szabo a Zuzana Kilíková z 5.A, Sandra Pustajová, Kristína a Andrea Bariová z 5.C, Adrian Slanec (4.B). Určite nám dáte za pravdu, že pri počte 128, bolo veľmi ťažké vybrať tú najkrajšiu. Preto porota udelila aj ďalšie špeciálne ceny. Vyrezávaní tekvíc však predstavuje najmä zábavu a vôbec nie je dôležité, či Vaša tekvica vyhrala alebo nie. Ďakujeme všetkým, ktorý ste svojou šikovnosťou a tvorivosťou prispeli k vydarenej výstave, ktorá je z roka na rok, aj vašou zásluhou, stále krajšia.(Mgr. Danišová)

   

 • V utorok 24. októbra 2017 poobede žiaci 2.B triedy spolu s rodičmi alebo starými rodičmi ukázali svoju šikovnosť a fantáziu pri vyrezávaní tekvíc. Priniesli tekvice, ozdoby na jej kreatívnu premenu tekvíc a hlavne skvelé nápady. Všetci pracovali ako usilovné včeličky a vytvorili  veľmi krásne tekvice, ktoré poputujú do celoškolskej súťaže „Naj tekvica“. K druhákom sa pridali aj žiaci 4.A triedy a tiež vyrezávali tekvice spolu s rodičmi. Hotové práce sa potom vystavili na chodbe a tiež sa zapoja do súťaže. V 4.B predviedli svoju šikovnosť samotní žiaci. Z papiera vyrobili halloweenske ozdoby na chodbu školy a ešte aj milé prekvapenie pre svojich mladších spolužiakov. Štvrtáci vyrezali tiež pekné tekvice a zapojili sa do súťaže. Žiaci z 3.B tiež vyrezávali tekvice so svojimi rodičmi a triednou učiteľkou. Pekné fotky urobila pani vychovávateľka Csóriová.

 • Do galérie Turistika v našom okolí boli pridané fotografie. Aj takto sa dá tráviť voľný čas v našom okolí. wink

 • Október na našej škole je veľmi obľúbeným mesiacom. V suteréne sa objavila pekná výzdoba z jesenných plodov. Vyrobili ju šikovné ruky pani učiteliek, vychovávateliek a ich žiakov. Tento týždeň sa nesie v znamení jablka, pretože Deň jabĺk si pripomíname každý rok 21. októbra. Žiaci v 2.B triede si vyrobili chutné dobroty a aj pekné čelenky. V suteréne nám vyrástol aj strom, ktorý vyrobili na technike žiaci s pánom učiteľom Húšťavom. Pridali sa k tomu šikovné ruky deviatakov a vyzdobili ho svojimi jabĺčkami aj deti z 1.-4. ročníka. 6.B si urobila kútik jesenných plodov v triede. Na hodine SJL a HUV ôsmaci vytvorili zaujímavé verše na tému jablko. nájdete ich TU. Na škole sme vyzbierali jablká od žiakov a v piatok nám tety kuchárky upiekli chutná jablkový koláč, ktorý rozdali žiakom deviatačky. V 1.B si zas pochutili na krájaných jabĺčkach naši najmladší žiaci. Ďakujeme všetkým za ďalší príjemný deň. wink

 • Kin-ball je kolektívna pohybová hra, ktorá vznikla v Kanade. Dnes je populárnou pohybovou aktivitou pre obe pohlavia na hodinách telesnej výchovy vo viacerých krajinách, ale teší sa obľube aj u dospelých. Na našej škole si hru vyskúšali žiaci 7.A triedy. Ukážkovú hru viedol  Aurel Bitter (Republikové koordinačné centrum, IMA -  Ideálna mládežnícka aktivita). Hra je zaujímavá najmä tým, že nevyžaduje vyslovene vynikajúce pohybové zručnosti ale pri hre je veľmi dôležitá taktika. Deti sú nútené rozmýšľať, počúvať a vnímať každého na hracej ploche. Dôraz sa kladie aj na dodržiavanie pravidiel fair-play. Hrajú proti sebe tri tímy po 4 hráčoch. V budúcnosti plánujeme, že by sme hru začali hrať aj na našej škole. Za super fotografie ďakujeme dvom fotografom z 7.A: Zsolt Antal a Richard Benko. Mgr. Danišová

 • 16. októbra 2017 sa štvrtáci zúčastnili exkurzie do Planetária v Prešove .  Návšteva  planetária v Prešove je zhrnutím a upevnením poznatkov získaných na vyučovacích hodinách prírodovedy. Predstavuje pútavý spôsob rozšírenia už získaných schopností, vedomostí či zručností s možnosťou využitia interaktívnych prvkov. Žiaci mohli preukázať svoje znalosti i prakticky, čo sa nepochybne veľmi úspešne podarilo. 

 • Jesenné akcie v ŠKD: Dňa 29.septembra 2017  sa 1.oddelenie ŠKD zúčastnilo filmového predstavenia ,,Balerina". Rozprávka bola pre deti náučná, veľmi ich zaujala. Cieľom akcie bolo upevnenie kultúrneho správania sa na verejnosti ,odpočinok a radosť z krásnej rozprávky.

 • 12. októbra 2017 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie: Náučný chodník v Bretke. Exkurziu koordinovali pani Mgr. Jolana Koósová, PaedDr. Jana Herczegová a MVDr. Mária Kračuníková. Bretka je malá obec v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Patrí do regiónu Horný Gemer na juhovýchode Slovenska s počtom obyvateľov 402. Prvou zastávkou bola prehliadka historického domu z 18.storočia. Vo dvore žiakov čakala a  milo privítala pani sprievodkyňa, ktorá je zároveň zakladateľkou a majiteľkou skanzenu. Žiaci mali možnosť vidieť ako žili  a pracovali naši predkovia. Najviac ich zaujali kachle, nábytok a spôsob akým sa spracovával med. Po prehliadke sa vybrali spoznať krásy prírody po náučnom chodníku. Bolo krásne slnečné počasie. Najviac ich zaujal úkryt odkiaľ sa strieľalo počas vojny a  jaskyňa s  nádherným výhľadom  na rieku Muránka. Bol to jeden krásny, slnečný, príjemný deň s príjemnými ľuďmi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria