• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • December na našej škole

  Záver kalendárneho roka a oslavu najkrajších sviatkov v roku ôsmaci spoločne oslávili v popoludňajších hodinách vo svojich triedach. Vianočná výzdoba, vianočná hudba, chutné dobrôtky, výborná pizza a hlavne radosť z obdarovania a prijatia malých darčekov svojich spolužiakov navzájom boli ozdobou tohto stretnutia. Príjemné rozhovory, zábavné hry, tanec a hlavne radosť, vzájomná úcta a spolupráca nás odprevadili v tento deň zo školy domov.

 • Súťaže

  V decembri 2018 prebehla na našej ZŠ zábavná súťaž v predmete slovenský jazyk a literatúra: YPSILON- Slovina je hra. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa. Zmyslom súťaže bolo ukázať žiakom, že aj slovenčina dokáže byť zaujímavá a zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov, propagovať, popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Úlohou súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou slovenského jazyka a ukázať im, že slovina je hra.

 • Akcie ŠKD

  Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov vyzdobili žiaci v ŠKD stromček pri škole maškrtami pre vtáčiky. Tretiaci pod vedením pani vychovávateľky Katonovej navliekali oriešky, mrkvu, pukance, a tak pripravili ozdoby. Prváci usušili ovocie spolu s pani  vychovávateľkami Horváthovou a Csóriovou . Spoločne ich potom zavesili na stromček pri škole pre vtáčiky.

 • Basketbalový turnaj dievčat

  Dňa 17. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo príjemné športové popoludnie venované obľúbenej kolektívnej športovej hre – basketbalu. Vianočný basketbalový turnaj dievčat 6. – 9. ročníka pod vedením Mgr. Marianny Čekanovej sa niesol v znamení spolupráce, dodržiavania pravidiel, vzájomnej úcty, priateľstva a radosti. Basketbalové majstrovstvo a všetko, čo s tým súvisí kladne rozvíja osobnosť hráčok a priaznivcom tohto športu ponúka príjemný zážitok.

 • Akcie ŠKD

  Zima nadchla tohto roku všetky deti a atmosféru zimných radovánok v ŠKD nám prinášajú aj tieto fotografie.

 • Vianoce v škole

  Zaspomínajme si na skvelé výkony žiakov v programe Vianoce v školektorým nám spríjemnili minulý týždeň.

 • December na našej škole

  14.decembra navštívili aj žiakov našej školy koledníci zo ZUŠ. Zahrali, zaspievali a pripomenuli nám ako sa kedysi ľudia pripravovali na príchod VIANOC.

 • Súťaže

  Súťaže na škole pokračujú  a v plnom prúde sú aj súťaže z matematiky. V decembri prebehlo školské kolo Pytagoriády, kde si žiaci 3. - 8. ročníka preverili svoje vedomosti. Všetkým žiakom, ktorí postupujú do okresného kola BLAHOŽELÁME.

 • Akcie ŠKD

  Akcie ŠKD v decembri pokračovali aj tvorivými dielňami. 3.oddelenie pod vedením pani vychovávateľky Eriky Gyökérovej vytvorilo prekrásne ozdoby do svojej triedy a aj na chodbu.

 • Basketbalový turnaj chlapcov

  Žiacky parlament každoročne pomáha pri organizácii rôznych športových aktivít mimo vyučovania. V decembri sa väčšinou organizujú basketbalové turnaje  a nebolo to inak ani tento rok. Za turnaj chlapcov boli zodpovední ôsmaci zo žiackeho parlamentu: Bianka Bussányiová a Zsolt Antal (8.A). Bianka merala čas a pomáhala aj pri zapisovaní výsledkov. Dôležitú úlohu mal aj  Zsolt, ktorý pripravil návrhy plagátov a diplomov. Na turnaji mal aj úlohu fotografa. Vo vzájomných zápasoch, ktoré boli veľmi napínavé nakoniec najviac bodov získali chlapci z 8.A – s názvom The BEASTS. Druhé miesto získalo družstvo mix 9.AB  – s názvom POWER a tretie družstvo 9.A triedy –  s názvom BASKETBALL. Veľkú pochvalu si zaslúži aj družstvo 8.B a šiestaci (s názvom WOLF KINGS), ktorí nevedeli zostaviť dva tímy ale rozdelili sa do dvoch menších a zahrali si proti sebe dva zápasy. Všetci boli odmenení okrem dobrého pocitu aj diplomom. Všetkým zúčastneným tímom srdečne blahoželáme, pretože na ich hru bola radosť pozerať sa. Ocenili to aj ich spolužiaci, ktorí ich prišli podporiť. Na tejto akcii však nešlo vôbec o víťaza, ale o to, aby sme sa stretli a zahrali si basketbal. Celé podujatie sa nieslo v príjemnom predvianočnom duchu. Aj diváci, ktorí prišli spolužiakov povzbudiť boli disciplinovaní. Preto všetkým hráčom, ale aj divákom, ktorí prišli povzbudiť, ďakujeme za príjemne strávený čas. Mgr. Drahomíra Danišová

 • Vianočné tvorivé dielne

  Vianočné tvorivé dielne príjemne spestrili popoludnie rodičov a žiakov vo viacerých triedach na prvom stupni.

 • Mikuláš

  Mikuláš prináša do domu radosť a pocit očakávania a každoročne zavíta aj do nášho mesta a aj do školy. Žiaci z V. a VI. oddelenia ŠKD so svojimi pani vychovávateľkami p. Šimonovou a Katonovou si pre neho pripravili milý program a dostali aj sladké darčeky. Poobede bol rozsvietený aj vianočný stromček.

 • Súťaže

  Súťaže na škole pokračujú aj v decembri. Žiaci si preverili vedomosti z anglického jazyka. Na okresnú súťaž postupujú Anna Nagyová 8.A  a Sebastián Tóth  7.B . BLAHOŽELÁME.

 • Akcie ŠKD

  Popoludní 7. decembra 2018 sa pod vedením pani vychovávateľky Ľudmily Derdákovej uskutočnilo športové popoludnie v našej telocvični.Na  MIKULÁŠSKE CVIČENIE pozvala všetky oddelenia ŠKD. Deti mali možnosť zacvičiť si  pri hudbe, zatancovať v kruhu. Na spestrenie popoludnia si pani vychovávateľka pripravila súťaže v zmiešaných družstvách. Deti preukázali nadšenie z pohybu, súťaživosť a čestnosť pri súťažiach. Veríme, že v blízkej budúcnosti si túto športovú akciu zopakujeme. Pani vychovávateľka ďakuje za spoluprácu žiakovi Zsolt Antal, ktorý jej pomohol s technickým zariadením.

 • December na našej škole

  December prichádza a prípravy na VIANOCE sú v našej škole už v plnom prúde. Suterén školy vyzdobila pani učiteľka Danišová so šikovnými žiakmi z parlamentu.

 • Burza stredných škôl

  V jedálni našej školy sa uskutočnila  Burza stredných škôlRodičia a žiaci 8. - 9. ročníka sa tak mohli dozvedieť užitočné informácie o kritériách prijímacieho konania, podmienkach prijatia na SŠ, aktivitách a možnostiach ubytovania na SŠ. Všetky svoje otázky mohli individuálne konzultovať so zástupcami jednotlivých stredných škôl. Teší nás záujem o danú akciu zo strany rodičov, žiakov a aj SŠ. Všetci tu strávili príjemné popoludnie na našej škole.

 • Technická olympiáda

  Súťaže na škole pokračujú a v Detve získali naši žiaci skvelé 2. miesto v oboch kategóriách. V kategórii A zvíťatili Zsolt Antal a Zoltán Földi z 8.A a v kategórii B vyhrala Sofia Horváthová z 7.A. BLAHOŽELÁME!

 • Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Súťaže na škole pokračujú a v Revúcej získala naša žiačka skvelé 3. miesto. BLAHOŽELÁME!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria