• Biologická olympiáda

  Blahoželáme úspešným riešiteľom obvodného kola biologickej olympiády .

 • Finančná gramotnosť

  V 21. storočí je takmer každé rozhodnutie ovplyvnené alebo spojené s finančnou situáciou a financiami. Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Štandard súboru znalostí sa v rôznych krajinách od seba odlišuje. Finančná gramotnosť nemá stanovenú pevnú hranicu, podľa ktorej možno určiť, či je človek gramotný alebo nie. Podstatná je miera skutočnej finančnej gramotnosti človeka. Pre dobrú orientáciu musí človek obsiahnuť široký záber znalostí a schopností priamo aj nepriamo spätých s financiami. Informácie potrebné pre jeho rozhodovanie sa pritom veľmi rýchlo menia. Vzhľadom k prudkému rozvoju informačných technológií, ktoré umožňujú nové typy finančných procesov a transakcií, sa deti pohybujú v inom svete finančných operácií, než sa pohybovali ich rodičia. Významnú úlohu preto hrá pri šírení finančnej gramotnosti škola a formálny vzdelávací proces. Preto sme sa rozhodli, že v spolupráci s odborníkom na finančné poradenstvo Ing. Zsoltom Herczegom, pripravíme pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka besedu o finančnej gramotnosti (o sporení, investovaní atď.). Počas prednášky, žiaci promptne reagovali na otázky v oblasti sporenia, financovania. Celá beseda sa niesla v duchu obchodníkov, podnikateľov, investorov, poistníkov a zodpovedne rozmýšľajúcich dospelých ľudí.

 • Matematická olympiáda

  Blahoželáme úspešným riešiteľom obvodného kola matematickej olympiády.

 • Zdravá výživa

  Moderná doba na nás kladie vysoké nároky. Ak si chceme udržať štíhlu postavu, pevné zdravie a cítiť sa  zdravo, je potrebné aby sme si upravili jedálny lístok a zapojili do každodenného života trochu pohybu. Hlavnou zásadou zdravej výživy je vyváženosť, teda ideálny pomer bielkovín, sacharidov a tukov. Náš jedálny lístok by mal byť zároveň bohatý na vitamíny a minerály. Živočíšne tuky by sme mali nahradiť rastlinnými. Zdravá výživa je  životný štýl, ktorý  si treba osvojiť. V mesiaci apríl sa  na škole uskutočnil Týždeň zdravej výživy. Pani kuchárky nám pripravili výnimočne zdravé a chutné jedlá. Počas tohto týždňa si žiaci na hodinách informatiky pripravovali prezentácie na tému: Zdravá výživa. Na hodinách biológie sa žiaci venovali témam: Zdravie a človek, Choroby tráviacej sústavy. Okrem toho, žiačky Janka Palková, Erika Škorňová, Bianka Bussányiová, Csenge Csörnoková, Bianka Gubalová prednášali žiakom prvého a druhého stupňa zaujímavé prezentácie spojené s hrami, tancami a tajničkami. Žiačky deviateho ročníka Nikoleta Gažúrová a Orsolya Balážová sa postarali o ovocné a zeleninové misy. Veríme, že sa žiaci z týchto prezentácií trochu poučili a balíček čipsov vymenia za balíček zdravých orieškov. O akciu  sa postarali pani učiteľky Jolana Koóšová a Jana Herczegová.

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste pomohli vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Ďakujeme !

 • Zápis do 1.ročníka

  Na budúcich prvákov sa už všetci tešíme. 

 • Chemická olympiáda

  Blahoželáme úspešným riešiteľom obvodného kola.

 • Súťaž: matematický klokan

 • Literárna súťaž: Hviezdoslavov Kubín

  22. marca sa uskutočnilo okresné kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a Timur Kamenský z 9.A získal v prednese poézie 1.miesto. BLAHOŽELÁME !

 • Vynášanie Moreny

  Vynášanie Moreny sa uskutočnilo  22.  marca 2018. Zo školy prešli žiaci z prvého stuúňa cez mesto k rieke Slanej. Cestou sa zastavili aj na sídlisku Juh, kde si zaspievali slovenské ľudové piesne a deti ZUŠ pod vedením p. K. Prokopovej zahrali na husliach. Pani zástupkyňa Mičková následne zapálila Morenu, ktorú hodili do rieky a rozlúčili sa tak so zimou.   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Popoludnie v knižnici

  Tradičnou akciou predmetovej komisie SJL je  popoludnie strávené v mestskej knižnici pri príležitosti marca –mesiaca knihy. Trieda 6.B strávila 20.marca príjemné posedenie s knihami. Témou popoludnia boli povesti, legendy a báje. Žiaci si zopakovali, resp. prehĺbili učivo o povestiach, legendách a bájach za pomoci prezentácií, resp. výkladom v podaní Anikó Miklósovej,vedúcej knižnice. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o typológii žánrov, podobnostiach a odlišnostiach jednotlivých žánrov, význame mytológie, ale aj známych postavách bájí: Zeusovi, Meluzíne, Heraklovi, Minotaurovi, a pod. Žiaci sa oboznámili aj s knižnými novinkami mestskej knižnice. Žiaci sa cítili príjemne, preto sme si dohodli ďalšie stretnutie. PaedDr. Eva Zakharová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Tehlička pre Afriku

  TEHLIČKA je pravidelné celoslovenské podujatie, ktoré organizuje občianske združenie SAVIO s cieľom informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. Tehlička má tiež štatút verejnej zbierky, ktorej výnos slúži na podporu rozvojových projektov. Žiaci našej školy Kristán Varga a Klaudia Tunyiová z 9.B triedy a Xénia Gallová a Lenka Kiliková z 8.A triedy pod vedením p. učiteľky Mgr. Marianny Čekanovej zorganizovali na našej škole toto podujatie a stali sa na chvíľu reprezentantami Savia, aby tak šírili myšlienku dobra. Naša škola sumou 119,72 € podporuje v tomto školskom roku ľudí na severe Keňe, ktorí trpia najmä dlhotrvajúcim suchom. Pomôžeme tiež zvýšiť vzdelanie detí a mládeže. Všetkým ďakujeme!

 • Tematické vyučovanie

 • Divadelné predstavenie v Košiciach

 • MAREC - mesiac knihy

  Už roky si mesiac marec  spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha patrí od vynálezu kníhtlače medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Je zdrojom poznania, zábavy, dobrodružstva. Aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Vedia to už aj prváci, ktorí zavítali so školskej knižnice. K nim sa pridali aj ďalšie triedy. Štvrtáci si urobili výstavu kníh, z ktorých si počas prestávok čítali. V priebehu tohto mesiaca si predstavil najobľúbenejšie knihy.

 • Cvičenie v ŠKD

 • Deň otvorených dverí

 • Divadelné predstavenie: RONJA, DCÉRA LÚPEŽNÍKA

  Žiaci 3. a 4. ročníka boli v Štátnom divadle v Košiciach. Deti s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami mali možnosť zažiť atmosféru divadelného predstavenia: RONJA, DCÉRA LÚPEŽNÍKAZbojníkova dcéra Ronja je jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, odvahe a dobrodružstve. Dej opisuje príbehy dvoch znepriatelených zbojníckych rodín, ktoré sa snažia spriateliť deti  lúpežníkov Ronja a Birk. V tajomnom lese zažili nejedno prekvapenie a dobrodružstvo.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria