• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Dni mesta 2018

  Tradičným vyvrcholením osláv Dní mesta je slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 4. októbra 2018. Po prezentácii o investičných akciách mesta sa k prítomným v divadelnej sále umeleckým slovom Dušana Osuského prihovorila Jana Palková, ocenená cenou Talent Tornale 2018 za úspechy v modernej gymnastike. Báseň so žiačkou pripravovala PaedDr. Eva Zakharová. Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Tornali boli menované dievčatá spolu so svojou pani učiteľkou Mgr. Mariannou Čekanovou ocenené primátorkou mesta za svoje výsledky včinnosti krúžku MODERNÁ GYMNASTIKA. Zároveň dve dievčatá Bianka Šáleková a Laura Kováčiková prispeli do programu svojou pohybovou kreáciou a zacvičili choreografiu so stuhami. Cenou Talent Tornale 2018 boli ocenení aj jednotlivci, ktorí si z rúk primátorky mesta Mgr. Anny Szögedi, prevzali ceny: Anna Nagyová (žiačku pripravovala Mgr. Daniela Scholtzová) a Klaudia Szabóová (žiačku pripravovala Mgr. Jolana Koósová). Oceneným srdečne blahoželáme!

 • Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ

  Dna 4.októbra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Obvodného kola v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ v Revúcej. Cezpoľný beh je súťažou jednotlivcov i trojčlenných družstiev. V súťaži jednotlivcov získal Richard Benko z 8.A skvelé 2.miesto a Lea Hubayová zo 7.A obsadila pekné 3. miesto. V súťaži družstiev sa naše dievčatá Lea Hubayová zo 7.A, Veronika Pazderová z 9.B a Bianka Šáleková z 9.B umiestnili tiež na peknom 3. mieste. Družstvo chlapcov obsadilo 2.miesto v zložení Richard Benko z 8.A, Michal Daniš z 8.A a Ladislav Kovács z 9.A. Žiaci si zo sebou odniesli diplomy, medaily a aj cenné skúsenosti. SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!

 • Dni mesta 2018

  Do galérie Dni mesta 2018 boli pridané fotografie z Memoriálu Lászla Ivána. 3. októbra 2018 sa stretli v telocvični  ZŠ Ferenca Kazinczyho  žiaci zo všetkých škôl v Tornali. Spoločne si spomenuli na Mgr. Ladislava Ivána, ktorý svoj život zasvätil športu. Pri uvedenej príležitosti dievčatá reprezentovali svoju školu a otvorili túto športovú udalosť basketbalovým zápasom so žiačkami ZŠ F. K. v Tornali. Hrali vynikajúco s výsledkom 44 : 0, čo svedčí o ich dobrej hernej činnosti v basketbale. Naše dievčatá získali 1. miesto a so sebou si odniesli pekný pohár. Chlapci si zas zahrali futbal. Reprezentovali nás až štyri družstvá a každé z nich odohralo veľmi pekné zápasy. Domov priniesli chlapci až tri poháre. SRDEČNE BLAHOŽELÁME :-)

 • Dni mesta 2018

  Pri príležitosti otvorenia Dní mesta Tornaľa sa 1.10.2018 v Mestskom kultúrnom stredisku  Mihálya Tompu uskutočnil  V e č e r    t o r n a ľ s k ý c h    š k ô l. Naša škola sa zúčastnila tejto peknej akcie a zároveň obohatila program vystúpením našich žiakov - reprezentantov školy, či už moderovaním, recitáciou,  kultivovanými choreografiami dievčat modernej gymnastiky alebo hravosťou pohybových kreácií mladších žiakov - šmolkov z tretieho ročníka. Zodpovední pedagógovia za program boli Paedr. Eva Zakharová, Mgr. Marianna Čekanová, Mgr. Monika Švihlová.

 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Aj na našej škole si žiaci otestovali vedomosti z rôznych jazykov Európy. Pri tejto príležitosti vyučujúce cudzích jazykov pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Pre žiakov 5. – 9. ročníka bol pripravený jazykový kvíz v programe Kahoot, tajničky, osemsmerovky, výroba plagátov s tematikou a tiež interaktívne programy z internetu. Niektoré triedy si pochutili na pravom anglickom čaji a keksíkoch. Tento deň je medzi žiakmi obľúbený a každý rok vidíme pokrok vo využívaní rozmanitých jazykov Európy priamo v praxi. Európa používa viac než 200 pôvodných jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj. Používali čo najviac jazykov. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

 • Jesenný kurz OZO

  Teoretická časť  jesenného kurzu OZO sa uskutočnila  13. septembra 2018. Pozostávala z rôznych tém napr. riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava a pohyb a pobyt v prírode. Praktická časť kurzu sa uskutočnila 17. septembra 2018. Žiaci si vyskúšali v praxi teoretické poznatky a strávili príjemný deň v teréne.

 • 60.výročie ZŠ P. J. Šafárika

  Do galérie 60.výročie ZŠ P. J. Šafárika boli pridané fotografie. Viac fotografií nájdete TU.

 • Začiatok školského roka

  A je tu zas ...  Začiatok školského roka 2018/2019.

 • Záver šk.roka 2017/2018

  Školský rok 2017/2018 máme úspešne zvládnutý.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Deväť rokov je v živote človeka iba jeho zlomok. Je to pomerne krátky úsek, ale aj napriek tomu je pre život človeka veľmi významný. Prežili na našej škole úžasných deväť rokov, ktoré sa nepochybne navždy vpíšu do ich pamäte, pretože za krátky čas získali nielen mnoho vedomostí, ktoré budú ďalej využívať, ale naučili sa tvoriť aj vzťahy, priateľstvá, dokážu si pomáhať, rešpektovať sa a mať sa radi. A tak sme 28.júna spoločne so žiakmi IX.A a IX.B prežili ich posledný deň na našej škole. Rozlúčili sme sa  s nimi  a prajeme im do ďalšieho štúdia na stredných školách i do ďalšieho života len to najlepšie. 

 • Školské výlety

  Do galérie Školské výlety boli pridané fotografie z výletu triedy 3.B na Donovaly. Tento týždeň boli aj na výlete vláčikom vo Fiľakove spolu s triedou 3.A.

 • Školské výlety

  Do galérie Školské výlety boli pridané fotografie z výletu triedy 2.A.

 • I.B: Fotoalbum

   Trieda 1.B využila dnešné lúče slnka a prevetrala svoje bicykle. Vidieť, že sa zodpovedne pripravujú na prázdniny. Poobede v ŠKD si zas s pani vychovávateľkou Ľudmilou Derdákovou vychutnali zmrzlinu.

 • Školské výlety

  Do galérie Školské výlety boli pridané fotografie z výletu tried 5.A a 5.B. Žiakom sa otvorila brána do sveta dospelých a sami sa ocitli na mieste rôznych povolaní. Mali možnosť nazrieť do zákulisia profesií, odskúšať si viaceré konkrétne povolania a prakticky sa oboznámiť s rôznymi profesiami. Prostredníctvom hry sa dostali napríklad do rolí kuchárov, predavačov v drogérii, zdravotného personálu, ktorí sa starajú o chorých ľudí. Nechýbali ani remeslá ako pokrývač striech či murár. Pracovníci logistiky sa mohli zaoberať tým, ako funguje zasielanie listov a balíčkov, od ich podania až po doručovanie. Energetici zasa mohli sledovať ako fungujú rozvody elektrickej energie. Triedne učiteľky Mgr. Drahomíra Danišová a Mgr. Enikő Polgáriová veria, že výstava podporila u detí záujem o ich budúce uplatnenie v perspektívnych profesiách.

 • Exkurzie ŠKD 

  Do galérie Exkurzie ŠKD  boli pridané fotografie z exkurzie v Slovenksom krase. Na exkurzii boli triedy 3.A a 3.B.

 • Školské výlety

  Do galérie Školské výlety boli pridané fotografie z výletu triedy 7.A.

 • Moderná gymnastika

  Moderná gymnastika je jedným z krásnych, estetických a umelecky náročných športov. Zaraďujeme ju medzi športy koordinačno-estetické. Kombinuje prvky baletu, gymnastiky, divadelného tanca a akrobacie a to s náčiním, tak bez neho. Náčiním sa rozumie stuha, obruč, lopta, kužele, švihadlo. Výkon obsahuje vysoký počet pohybových štruktúr, väčšinou necyklických, náročných na nervovo-svalovú koordináciu, ktoré majú rozdielny charakter a sú vykonávané v maximálnom rozsahu. Pohyb je vykonávaný v súlade s hudbou a kontaktu s náčiním. Moderná gymnastika sa stala olympijským športom v roku 1984. Dievčatá našej školy - CELINA BENICKA, MICHAELA CABANOVÁ, SEJLA ÍRISZ KÓŠIKOVÁ, JANA PALKOVÁ, MARTINA KIŇOVÁ, RÉKA JANKÓOVÁ, BIANKA ŠÁLEKOVÁ a LAURA KOVÁČIKOVÁ pod vedením Mgr. Marianny Čekanovej reprezentovali našu školu na oslavách obce Lenka. Gymnastickými zostavami bez náčinia a s náčiním - stuhami, obručami a loptou predviedli svoje majstrovstvo a obohatili tak program tejto udalosti.

 • Školské výlety

  Do galérie Školské výlety boli pridané fotografie z výletu triedy 9.A.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria