Výsledky v súťažiach

Školský rok 2017/2018

Okresné a krajské kolá rôznych súťaží

 

Hliadka mladých záchranárov

2. miesto      Družstvo 4. ročníka z 4.B: Lara Polgáriová, Sophie Isabel Herczegová, Monika Trenková, Fabiana Dúdorová, Ema Ušiaková a Michaela Cabanová

2. miesto      Družstvo 9. ročníka: Monika Plánková 9.B, Klaudia Pásztorová 9.B, Alexandra Domonkošová 9.A, Tamara Terpáková  9.B, Dániel Csaba Kerekes  9.B, Gergely Ujpál 9.B a Dominik Belica 9.A

Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ

beh na 800 m      1. miesto   Lenka Kočová  9.B

beh na 1000 m    2. miesto   Richard Benko  7.A

 

 

Revúcke lesnícke dni

družstvo žiakov: Milan Nagy  5.A, Róbert Putnoky 5.B, 

                                   Vivien Agócsová 6.A, Olivér Mihalík 6.A,

                                   Bianka Bussányiová  7.A

 

Matematický klokan

Úspešní riešitelia (20% najúspešnejších v SR):

1. Tomáš Vajda – 1.B       šampión školy
2. Alex Bogoeski – 2.B
3. Michal Vajda – 3.A
4. František Mezei – 3.A
5. Sebastián Delics – 3.A

6. Ladislav Kolesár – 3.A
7.Vivien Agócsová – 6.A
8. Sofia Horváthová – 6.A

 

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany - okresné kolo

5.miesto: Monika Plánková 9.B, Anna Hrušková  9.A,

                    Daniel Hruška  9.A, Timotej Ďuriška 9.A

7.miesto: Natália Bartalošová  9.A, Alexandra Domonkošová  9.A,

                    Daniel Kurák  9.B, Peter Bódi 9.A

9.miesto: Alexandra Bogdániová, Lívia Gruľová,

                    Adam Anderko, Gabriel Gálffy  9.A

 

Biologická olympiáda - okresné kolo

Kategória C      teoreticko-vedomostný test

2 . miesto           Milan Halčin  8.A 

Kategória C      projektová časť

1 .miesto            Adriana Póšová   8.B

Zúčastnili sa: Patrik Haršányi 8.A, Veronika Pazderová 8.B

                                                      

Kategória D            projektová časť

      3 . miesto           Michal Daniš  7.A

Úspešní riešitelia:   Florián Kováč 6.B, Monika Görgeová  6.A,

                                     Kiara Gergely  6.A, Sofia Horváthová 6.A

Kategória D             teoreticko-praktická časť

Úspešní riešitelia:   Anna Nagyová  7.A, Dávid Hajdu  7.A, Richard Benko 7.A

Kategória E              zoológia

                1 . miesto   Michaela Turisová  7.B

                2 . miesto   Klaudia Szabová  8.B

Úspešní riešitelia:    Róbert Putnoky  5.B, Chantal Bibláková  9.A, Vojtech Tóth  9.B, Florián Kováč  6.B  

Biologická olympiáda - krajské kolo

Kategória C      projektová časť

 10 .miesto        Adriana Póšová   8.B

Kategória E     úspešné riešiteľky:   Michaela Turisová  7.B a Klaudia Szabová  8.B

 

 

 

Matematická olympiáda - okresné kolo

Kategória Z5       2.miesto  Zoran Haliti   5.B

                                 úspešný riešiteľ Róbert Putnoky   5.B

Zúčastnila sa: Cintia Kočišová   5.B

Kategória Z6       2.miesto  Diana Slopovská  6.B

                                 3. miesto  Michaela Feješová  6.A

                                 úspešný riešiteľ  Sebastián Szöke  6.B

Kategória Z7       2.miesto  Richard Benko   7.A

Zúčastnili sa: Zoltán Priatka  7.B, Anna Nagyová 7.A

Kategória Z8       1.miesto  Xénia Gallová  8.A

Zúčastnili sa: Lenka Kiliková  8.A, Laura Bieleková 8.A

 Kategória Z9     

Zúčastnili sa: Lenka Kočová  9.B, Kevin Martin Lakota  9.B, Gabriel Gálfi  9.A

 

Pytagoriáda - okresné kolo

P3      1. miesto   Sebastián Delics 3.A  a Michal Vajda  3.A                               

P5     1. miesto    Róbert Putnoky  5.B

P5      úspešná riešiteľka     Frederika Simanová  5.A  

P6     úspešné riešiteľky    Sofia Horváthová  6.A  a Vivien Agócsová  6.A

P4     zúčastnili sa: Robert Jánosdeák  4.B a Erika Bírová  4.A

P 7    zúčastnili sa: Richard Benko 7.A   a  Zoltán Priatka  7.B

P8    zúčastnili sa: Xénia Gallová 8.A  a  Lenka Kiliková  8.A

OBVODNÉ KOLO ŽIAČOK ZŠ v cezpoľnom behu v Revúcej                              

 2. miesto    Lenka Kočová    9.B

 7. miesto Lea Hubayová    6.A

 2. miesto    družstvo (Lenka Kočová 9.B, Lea Hubayová 6.A, Alexandra Soltészová 6.B)

Horehronské hry - atletická súťaž                                               

Lenka Kočová    9.B

         - 4. miesto v behu na 800 m

 Lea Hubayová    6.A

         - 10. miesto v behu na 300 m

         - 11. miesto v behu na 60 m

Chemická olympiáda  -  okresné kolo                                        

   1.miesto  Andrea Schvartzová 9.B

   2.miesto  Kevin Martin Lakota  9.B

   3.miesto  Daniel Hruška  9.A

Chemická olympiáda  -  krajské kolo                                        

   Úspešní riešitelia:   Andrea Schvartzová 9.B ,   Kevin Martin Lakota  9.B

 

Prednes poézie v súťaži Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

III. kategória   1.miesto Timur Kamenský  9.A

 

Expert geniality show 

Titul EXPERT získali: V kategórii EXPERT 9 obsadil 1.miesto  Dominik Belica z 9.A triedy v téme Tajomstvá prírody a ešte získal titul Expert v téme Mozgolami.

Všetkovedko 

    Titul Všetkovedko školy získal: Tamás Antal 2.B   6.miesto v celkovom poradí na Slovensku

Titul Všetkovedko  získali: Tadeáš Kamenský 2.B  24. miesto 

                                                Michal Vajda  3.A   29. miesto 

                                                František Mezei 3.A  32. miesto 

                                                                        Adam Kovalčík 4. B  34. miesto

                                                                        Róbert Putnoky 5.B  35. miesto 

                                                                        Simona Vaškováí 3.A  45. miesto 

 

Fyzikálna olympiáda  -  okresné kolo                                        

kategória E       1.miesto  Andrea Schvartzová 9.B

Zúčastnili sa: Monika Plánková 9.B, Kevin Martin Lakota   9.B

kategória F    

Zúčastnili sa:  Adriana Rozložníková  8.B, Xénia Gallová 8.A, Lenka Kiliková 8.A, Viktória Imreová 8.A, Veronika Pazderová  8.B, Szabina Szabariová 8.B, Noémi Demeterová 8.A,  Klaudia Szabová 8.B, Vladimíra Turisová 8.B

kategória G

1. miesto            Zoltán Priatka, Michaela Turisová    7.B

2. miesto           Anna Nagyová 7.A, Filip Sasák  7.B

3. miesto           Bianka Gubalová, Klaudia Arkelyová     7.A 

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Kategória C         2 . miesto   Alexandra Domonkošová    9.A 

                                 úspešný riešiteľ    Daniel Kurák  9.B   

Kategória E         Anna Nagyová, Bianka Bussányiová  7.A  zúčastnili sa

Kategória F         3 . miesto  Sofia Horváthová     6.A 

                                 úspešná riešiteľka   Rebeka Völgyiová   6.B 

 

Olympiáda z anglického jazyka - krajské kolo

kategória 1A      3. miesto    Anna Nagyová    7.A                               

kategória 1B     5. miesto    Adam Z. Anderko 9.A         

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

kategória 1A      1. miesto    Anna Nagyová    7.A                               

kategória 1B     1. miesto    Adam Z. Anderko 9.A         

 

Geografická olympiáda - okresné kolo

Kategória G    1.miesto  Róbert Putnoky   5.B

                            Zúčastnil sa: István Mihály Sivák  5.B

Kategória F    

 Zúčastnili sa: Michal Daniš  7.A, Dávid Jozef Hajdu  7.A, Diana Slopovská   6.B, Adrián Struhár  7.B

Kategória E    1.miesto  Lenka Kočová  9.B

                            2.miesto  Xénia Gallová   8.A

Zúčastnil sa: Timur Kamenský  9.A

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

kategória C        Najúspešnejší žiaci 

Adam Z. Anderko 9.A         2. miesto v okresnom kole, kat. C

 

Súťaž Englishstar

úspešní riešitelia:

3.A    Márk Kiszely                4.B    Lara Miková                      4.A    Szabina Katona

           František Mezei                     Sebastián Parev                          Sophia Berešová

           Ladislav Kolesár                   Róbert Jánosdeák

           Sebastián Delics                   Adam Kovalčík

           Simona Vaľková                   Zoltán Farkaš

           Michal Vajda                          Lara Polgáriová

           Matej Hubay                         Sophie Isabel Herczegová

    

EnvirOtázniky

Úspešní žiaci v celoslovenskej súťaži: Janka Palková 7.B

                                                                            Csenge Vajda 7.B

Informatická súťaž iBobor

Kategória Drobec                       Dosiahnutý výsledok

Tamás Antal 2.B,                         percentil 100     

Alex Bogoesky 2.B,                     percentil 100     

Lívia Mezeyová 2.B,                   percentil 100     

Sabína Nágelová 2.B,                percentil 100      

Sebastian Delics 3.A,                 percentil 97

Michal Vajda 3.A,                       percentil 96       

František Mezei 3.A,                  percentil 94       

Michael Belica 3.A,                    percentil 85

Lina Hubayová 2.B,                   percentil 85

Veronika Slovenčiaková 2.B,  percentil 85

Samuel Bohuš 2.B,                     percentil 80

Peter Bendula 3.B,                     percentil 79

René Mičko 2.B,                          percentil 79

Kategória Drobec                       Dosiahnutý výsledok

 

Zuzana Kilíková 5.A,                  percentil 98       

Róbert Putnoky  5.B,                  percentil 97       

Diana Kotová 5.A,                       percentil 91        

Erika Bíróová 4.A,                      percentil 78       

Adam Kovalčík 4.B,                    percentil 78

Andrea Murínová 4.A,               percentil 78

Ajit Zoran Igor Haliti 5.B,        percentil 71

Ľubomír Izák 5.B,                       percentil 71

Krištof Slopovský 4.A,               percentil 71

Kategória Benjamín                  Dosiahnutý výsledok

Michaela Turisová 7.B,             percentil 100     

Štefan Balog 7.A,                         percentil 100     

Zoltán Priatka 7.B,                     percentil 99       

Zoltán Földi 7.A,                          percentil 99       

Richard Benko 7A,                     percentil 99       

Michal Daniš 7.A,                       percentil 98       

Dávid Jozef Hajdu, 7.A,           percentil 98

Simona Strigáčová 7.B,           percentil 94

Paulína Štullerová 7.B,           percentil 88

Michaela Feješová 6.A,           percentil 85

Dávid Koronczi 7.B,                 percentil 80

Samuel Dudáš 6.A,                   percentil76

Sofia Horváthová 6.A,            percentil 76

Kategória Kadet                      Dosiahnutý výsledok

Kevin Lakota  9.B,                    percentil 98       

Dominik Belica  9.A,                percentil 89       

Nikoleta Gažúrová 9.A,           percentil 81        

Orsolya Balázsová 9.A,            percentil 78       

Lenka Kočová 9.B,                     percentil 78

Daniel Kurák  9.B,                     percentil 74

Natália Bartalošová 9.A,         percentil 72

Patrik Harsányi 8.A,                 percentil 68 

 

Súťaže

ZBER PAPIERA

Triedy:                                                           Jednotlivci:

1. miesto- 6. A (5691 kg)                          1.miesto-  6.A: Nikolas Slávik a 2.B Tobias Slávik   (každý 5442 kg)

2.miesto- 2.B (5560 kg)                           2. miesto- 7.B: Silvia Murínová (652 kg)

3.miesto- 7.A (1059kg)                             3. miesto- 7.A: Michal Daniš (494 kg)

 

ZBER GAŠTANOV 

Jednotlivci                                                                                 Triedy

1.miesto    Dominik Konkoly  2.A         99 kg                   1.miesto     1.B     189,5 kg

2. miesto   Vivien Szepesyová  7.B         76 kg                  2. miesto    2.B    153 kg

3. miesto   Daniel Varga  4.B                   53 kg                  3. miesto    2.A    132 kg

 

Biologická olympiáda - školské kolo

Kategória E     zoológia

                          1 . miesto   Klaudia Szabová  8.B

                         2 . miesto   Róbert Putnoky  5.B

                         3​​​​​ . miesto   Michaela Turisová  7.B

 

Prednes poézie v súťaži Hviezdoslavov Kubín

I.  kategória    1.miesto  Natália Palková  4.A

                            2.miesto  Adam Kovalčík   4.B

                            3.miesto  Fabianan Dúdorová   4.B

II. kategória   1.miesto Ľubomír Izák  5.B

                            2.miesto  Karolína Turisová  6.B

                            3.miesto  Michela Fejesová  6.A

III. kategória   1.miesto Timur Kamenský  9.A

                            2.miesto  Bianka Bussányiová  7.A

                            3.miesto  Lenka Kočová  9.B

Prednes prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín

I.  kategória    1.miesto  Lara Polgáriová   4.B

                            2.miesto  Kiara Povinská    4.B

                            3.miesto  Monika Trenková   4.B

II. kategória   1.miesto  Tamara Kékešiová  5.A

                            2.miesto  Samuel Dudáš  6.A

                            3.miesto  Sejla Kóšiková  6.B

III. kategória   2.miesto Xénia Gallová  8.A

Geografická olympiáda

Kategória G    1.miesto  Róbert Putnoky   5.B

                            2.miesto  István Mihály Sivák   5.B

                            3.miesto  Daniel Ďuriška   5.B

 Zúčastnili sa: Alex Bernard Asztalos 5.B, Milan Nagy 5.A, Zuzana Kilíková   5.A, Olívia Faltínová   5.A, Roman Egri   5.A, Vladimír Slovenčiak 5.A, Adam Piták  5.A

Kategória F    1.miesto Diana Slopovská   6.B

                            2.miesto  Adrián Struhár  7.B

                            3.miesto  Dávid Jozef Hajdu  7.A

                           4.miesto  Michal Daniš  7.A

 Zúčastnili sa: Bianka Bussányiová  7.A, Patrik Konkoly   7.B,  Richard Benko   7.A, Roderik Világi   6.B, Sofia Horváthová  6.A, Michaela Turisová  7.B, Anna Nagyová   7.A, Florián Kováč   6.B, Sebastián Szöke   6.B, Karolína Turisová   6.B, Csenge Vajda   7.B, Štefan Bíró    6.A, Erika Škorňová   7.B, Monika Görgeiová  6.A, Zoltán Földi  7.A, Nikolas Slávik  6.A, Lea Hubayová   6.A, Filip Sasák  7.B

Kategória E     1.miesto  Lenka Kočová  9.B

                            2.miesto  Alexandra Domonkošová    9.A

                            3.miesto  Xénia Gallová   8.A

                            4.miesto  Timur Kamenský  9.A

Zúčastnili sa: Milan Halčin   8.A, Dominik Belica   9.A, Kevin Lakota   9.B, Vladimíra Turisová   8.B, Adriana Rozložníková    8.B, Dominik Královič   8.B, Norbert  Špánik  8.B, Martin Mezei    9.B, Matej Varga    9.B, Peter Šálek   8.B, Veronika Pazderová    8.B, Viktória Imreová     8.A, Szabina Szabariová  8.B, Peter Bódi   9.A, Anna Hrušková   9.A, Noémi Demeterová   8.A

Prednes povesti Šaliansky Maťko

I. kategória  1. miesto     Aurel Auxt  3.A

                          2. miesto    Megan Zoe Pašiaková   3.A

II. kategória  1. miesto     Tamara Kékešiová    5.A

                           2. miesto      Michaela Cabanová    4.B

                           3. miesto      Natália Palková    4.A

III. kategória  1. miesto     Janka Palková       7.B

                           2. miesto      Sejla Kóšiková    6.B

                           3. miesto      Karolína Turisová    6.B           

Olympiáda z anglického jazyka 

kategória 1A                      Najúspešnejší žiaci 

Anna Nagyová    7.A                               

Štefan Balog        7.A                                      

Richard Benko    7.A               

Zúčastnili sa: Natália Bačová 7.A, Zoltán Priatka 7.B, Michaela Turisová 7.B, Vivien Sepesyová 7.B

kategória 1B                      Najúspešnejší žiaci 

Adam Z. Anderko 9.A                               

Viktória Imreová 8.A                                      

Alexandra Domonkošová  9.A               

Zúčastnili sa: Faltin Alex  9.A,  Kurák Daniel   9.B,  Laboda Áron   8.B, Bogdániová Alexandra   9.A,  Varga Matej   9.B, Mezei Martin   9.B, Belica Dominik   9.A, Kočová Lenka   9.B, Schwartzová Andrea   9.B, Lakota Kevin Martin   9.B, Gallová Xénia   8.A, Varga Kristián  9.B, Halčin Milan  8.A, Harsányi Patrik  8.A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 

kategória C        Najúspešnejší žiaci 

Adam Z. Anderko 9.A                                Xénia Gallová  8.A

Daniel Kurák  9.B                                       Viktória Imreová  8.A

Daniel Hruška 9.A                                      Adriana Póšová  8.B

Zúčastnili sa: Dominik Belica 9.A, Timotej Ďuriška 9.A, Timur Kamenský 9.A, Kevin Lakota 9.B, Monika Plánková 9.B, Klaudia Tunyiová 9.B, Kristián Varga 9.B, Noémy Demeterová 8.A, Milan Halčin 8.A, Patrik Harsányi 8.A, Lenka Kilíková 8.A, Daniel Kotrík 8.A, Veronika Pazderová 8.B, Adriana Rozložníková 8.B, Klaudia Szabová 8.B


 

Ocenenie v rámci DNÍ MESTA TORNAĽA

Július Horváth  7.A               výtvarná práca na tému Potulky Tornaľou

 

Timur Kamenský  9.A                          TALENT mesta Tornaľa

Lenka Kočová     9.B                              TALENT mesta Tornaľa

Folklórny krúžok ŠAFÁRIČEK         TALENT mesta Tornaľa

 

DNI MESTA - Memoriál Ladislava Ivána

Futbalový zápas:

1.miesto      Mladší žiaci: Richard Benko (7.A), Szabolcs Hubay (6.A), Adriána Kankulya (6.B), Mark Palmont (6.B),  Peter Tóth (6.B), Adrián Slopovský (6.B), 

2.miesto      Starší žiaci: Daniel Kotrík (8.A), Erik Hoferica (8.A), Ladislav Kovács  (8.A), Adrián Kočiš (8.A), Norbert Špánik (8.B), Michal Daniš (7.A), Lukáš Kováčik (9.B),  Zoltán Máté (9.B)

Basketbalový zápas:

1.miesto          Družstvo dievčat: Vladimíra Turisová (8.B), Veronika Pazderová (8.B), Dominika Kraľovičová (8.B), Szabina Szabariová (8.B), Patrícia Suchá (8.B), Bianka Šáleková (8.B), Xénia Gallová (8.A)

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria